Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Aktualności
Aktualności
Nowe Rachunki ROR PDF Drukuj

  27.06.2011

ROR uniwersalny, ROR Senior, ROR Junior, a może ROR Student?

 

W zależności od indywidualnych potrzeb Klient sam może wybrać rachunek najlepszy dla siebie. Poszczególne rachunki różnią się między sobą przywilejami oraz wysokością opłat i prowizji.


Czytaj całość…
 
Podsumowanie działalności Banku Spółdzielczego w Raciborzu za rok 2010 PDF Drukuj

29.04.2011

    28 kwietnia 2011 r. odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli, w którym uczestniczyło 26 Przedstawicieli członków Banku z wszystkich jego jednostek oraz zaproszeni goście, między innymi Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego BPS S.A. w Katowicach Pan Adam Kuzdraliński. Image  Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Winiarski, który to został wybrany na Przewodniczącego Obrad. Zgromadzeni jednogłośnie poparli kandydaturę Pani Barbary Setkowicz na Sekretarza Zebrania. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, a wszystkie uchwały zapadały jednogłośnie.

    Zgodnie z porządkiem Image obrad Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu Pani Elżbieta Ceglarek  przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku za rok 2010. W roku ubiegłym, podobnie jak w poprzednich latach Bank rozwijał się dynamicznie, a wypracowany w roku 2010 zysk netto w wysokości 1.466.491,93 zł decyzją Zebrania Przedstawicieli, przeznaczono w 94,40% na dodatkowe zwiększenie silnych funduszy własnych. Po podziale nadwyżki bilansowej fundusze własne Banku wynoszą 19.777.253,18 zł, co w przeliczeniu na EURO daje kwotę 4.993.887 €.
     Podjęto również uchwałę w sprawie wypłaty 10% dywidendy od posiadanych udziałów dla Członków Banku.
Image
    Obradującym przedstawiono wystąpienie polustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, w którym podsumowano wszystkie obszary przeprowadzonej inspekcji, bardzo wysoko oceniając sprawne działanie Banku Spółdzielczego w Raciborzu.
    Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Zebranie zostało zamknięte.

 
Rok Jubileuszowy PDF Drukuj

27.09.2010r.

10 września 2010 roku przeżyliśmy niezwykle uroczysty, wyjątkowy dzień – Bank Spółdzielczy w Raciborzu obchodził doniosły Jubileusz - 110 rocznicę rozpoczęcia działalności. To wspaniałe święto podkreśla niebagatelny dorobek i przynosi zaszczyt zarówno tym, którzy związani są z Bankiem obecnie jak i tym, którzy kiedyś z nim byli związani.


Jubileusz był Image  połączeniem tradycji z nowoczesnością oraz  historii z teraźniejszością. Uroczystość ta pokazała, że w Banku najważniejszy jest Klient, motorem jest Zarząd i Rada Nadzorcza, a dumą są jego Pracownicy. Założono, że Jubileusz jest po to, aby ocalić od zapomnienia cząstkę historii, pokazać różne pokolenia ludzi tworzących wizerunek tej instytucji, ocenić dorobek, a jednocześnie przybliżyć jego nowe oblicze. Taka też była ta niezwykła uroczystość.


Obchody zaczęły się od uroczystej akademii. Aby stworzyć jak najlepsze warunki licznie przybyłym zaproszonym gościom, skorzystaliśmy z pięknie odremontowanego obiektu, jakim jest XIX Pałacyk Myśliwski „Rafako”, dawny Dom Strzelecki.

Miło nam było gościć najwyższych przedstawicieli władz m.in.: Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Henryka Siedlaczka, Ewę Lewandowską radną Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego, Wiceprezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Krzysztofa Ksytę, Gabrielę Lenartowicz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Starostę Powiatu Raciborskiego Adama Hajduka, Starostę Powiatu Głubczyckiego Józefa Kozinę, Prezydenta Miasta Raciborza Mirosława Lenka, Burmistrza Kuźni Raciborskiej Ritę Serafin, Burmistrza Krzanowic Manfreda Abrahamczyk, Burmistrza Kietrza Józefa Matelę, Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka oraz Skarbnika Gminy Rudnik Beatę Orc.

Image Image


Swą obecnością zaszczycili nas również Przedstawiciele Banku Polskiej Spółdzielczości w osobach: Wojciech Kulak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mirosław Potulski – Prezes Zarządu BPS, Członkowie Rady Nadzorczej: Józef Myrczek i Andrzej Kocój, Członkowie Rady Zrzeszenia: Krystyna Binek-Angełowa, Ryszard Olszewski i Jacek Drzyzga. Przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu Edward Mazur, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Jan Pawnik, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Zofia Kuzyk, Prezes Raciborskiej Izby Gospodarczej Stanisław Biel, Przedstawiciele pozostałych raciborskich instytucji, Prezesi Zarządów i przedstawiciele zaprzyjaźnionych banków, obecni i byli członkowie samorządu oraz wyróżnieni pracownicy Banku Spółdzielczego w Raciborzu. Na uroczystość przybyli również klienci, a także przedstawiciele firm współpracujących z Bankiem i lokalnych mediów.

Gospodarzami Jubileuszu byli: Prezes Zarządu Elżbieta Ceglarek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Winiarski. Gości przywitała Prezes Ceglarek, która wygłosiła również Image okolicznościowy referat przedstawiając między innymi historię, dorobek i aktualne zamierzenia Banku. Szczególnie mocno podkreślając aktualną po dziś dzień ideę, jaka towarzyszyła jego założycielom - Służenie lokalnej społeczności, która to pomimo wielu trudności, przeobrażeń, jakie przeszedł Bank, nigdy nie zniknęła i była pielęgnowana przez wielu społeczników działających w Banku.

Dalej głos zabierali: Henryk Siedlaczek, Ewa Lewandowska, Alfred Domagalski, Krzysztof Ksyta, Adam Hajduk, Mirosław Lenk, Mirosław Potulski oraz Gabriela Lenartowicz. Wszyscy przemawiający na ręce Pani Prezes składali gratulacje z okazji Jubileuszu 110-lecia oraz życzenia dalszych sukcesów dla Banku jego samorządowców i pracowników.

Ten wyjątkowy Image dzień stał się też okazją do wręczenia podziękowań za wkład pracy w rozwój Banku i propagowania idei spółdzielczych. Odznaczenia „Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego” otrzymali: Ewa Przybyłowicz, Katarzyna Sokołowska, Wiktoria Nowak, Maria Konieczna, Jolanta Wojtanowicz i Andrzej Suchecki. Odznaczenia wręczał Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Alfred Domagalski.

W tym uroczystym dniu nie zabrakło również życzeń dla Osoby, która kieruje Bankiem w jego 110-letniej historii najdłużej, bo już ponad 36 lat, Pani Elżbiety Ceglarek. Prezes Zarządu Banku BPS, Pan Mirosław Potulski wręczył szmaragdowe odznaczenie „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” oraz gratulacje  Image za osobiste zaangażowanie, inicjatywy podejmowane na rzecz wszechstronnego rozwoju Zrzeszenia BPS wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Również działający od 16 lat w organach Banku, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Winiarski został wyróżniony złotym odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej”.

Kolejnym wyróżnionym Image był sam Jubilat Bank Spółdzielczy w Raciborzu, który otrzymał dwa wyróżnienia. Pierwsze – „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”, wręczone przez Starostę Adama Hajduka i drugie – Statuetka „Za zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości”, wręczone przez Prezesa BPS Mirosława Potulskiego.

W uznaniu za Image wieloletnią współpracę z Bankiem Spółdzielczym Raciborzu Statuetki otrzymały również Gmina Krzanowice, Gmina Rudnik, Gmina Pietrowice Wielkie oraz Gmina Kietrz.

Ważnym wydarzeniem dla Banku była możliwość wyróżnienia jego najlojalniejszych Klientów, którzy nieprzerwanie korzystają z naszych usług od ponad 45 lat, a niektórzy nawet ponad 50 lat! Bank szczyci się współpracą z takimi Klientami, a zaproszenie ich na uroczystości było przyjemnością. Byli to: Wacław Slawik, Jan Toma, Emil Tebel, Teodor Zieliński, Alfons Walczuch, Józef Cieśla, Maria Krzykała, Małgorzata Nowak, Gilbert Grela, Paweł Konieczny, Zenona Toma, Maria Piątek, Maria Kowalczyk, Agnieszka Koczy i Teodor Malczok.

Image


Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej, którą uprzyjemnił swym występem Pan Zbigniew Wodecki, przyszedł czas na pierwszy toast i okolicznościowy bankiet. Wszyscy zaproszeni przeszli z Sali Balowej do Sali Kominkowej Pałacyku.

Image  Image

Życzeniom i gratulacjom nie było końca …

 Image Image

Był też czas na wspomnienia. Pamięć pomagały odświeżyć starannie wyeksponowane na sztalugach zdjęcia ilustrujące życie Banku od wznowienia działalności po II wojnie światowej po dzień dzisiejszy. Rozpoznaniu znajomych miejsc i osób towarzyszyły okrzyki radości, co wywoływało zainteresowanie zdjęciami kolejnych osób. Ich dobór doskonale korespondował z krótkim rysem historycznym przedstawionym w okolicznościowym referacie Prezes Ceglarek.

Uwieńczeniem tego niezwykłego dnia był Bal Jubileuszowy, który miał miejsce w Domu Przyjęć BRAVO w Tworkowie. Znakomita atmosfera, wznoszenie toastów, jubileuszowy tort, wzajemne dedykacje utworów oraz tańce pozwoliły bawić się do białego rana w poczuciu spełnienia i urzeczywistnienia planów.  

Image  Image

Do Jubileuszu przygotowywaliśmy się przez cały poprzedni rok, ale dzięki dobremu planowaniu i zaangażowaniu wielu życzliwych osób udało się zrealizować wszystkie dotychczasowe zamierzenia na obchody roku Jubileuszowego Banku.

Rozpoczęliśmy Mszą świętą Image w dniu 31 stycznia 2010 roku, w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Raciborzu, odprawionej w intencji Zarządu, Pracowników oraz Klientów Banku z okazji 110-lecia działalności o Boże błogosławieństwo w pracy i rodzinach. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz Ginter Kurowski, który wygłosił również homilię.

W przededniu daty Jubileuszu  Image tj. 02 lutego b.r., z udziałem Posła ziemi raciborskiej, władz samorządowych, Klientów, samorządu i pracowników Banku, w Chorzowskim Centrum Kultury, byliśmy uczestnikami premierowego koncertu promującego autorską płytę Zbigniewa Stryja i Grzegorza Spyry „TO JEST…ŚŁĄSK”. Na deskach tamtejszej sceny swój koncert dał śląski zespół Antyki. Wydarzenie to godnie rozpoczęło artystyczną oprawę roku Jubileuszowego Banku, a wspomnieniem tego wydarzenia jest płyta będąca okolicznościową pamiątką naszego Jubileuszu.

Powszechność obchodów miała Image tez swój czas i w dniu 28 sierpnia 2010 roku, zorganizowaliśmy Piknik Spółdzielczy. Miejscem naszego spotkania był urokliwie położony wśród terenów leśnych w Szymocicach Ośrodek AQUA-BRAX. Wzięli w nim udział wszyscy żywo związani i chętni do wspólnej biesiady Bankowcy zarówno ci pracujący w Banku, Klienci korzystający z naszych usług jak i sympatycy. Wyjątkowo aktywnie i z nieukrywanym zadowoleniem korzystali z przygotowanych atrakcji najmłodsi członkowie Spółdzielczej Rodziny.             

Image  Image

Niezwykle wymagającym i czasochłonnym przedsięwzięciem było sporządzenie publikacji z okazji 110-lecia stanowiące niejako uzupełnienie monografii Banku wydanej 10 lat temu i obejmującej historię 100-latka. Image Podjęła się tego zadania Prezes Zarządu Elżbieta Ceglarek.  Książka w okazałej szacie graficznej przybliża historię, zapoznaje z kalendarium, infrastrukturą Banku, danymi finansowymi, przedstawia władze i załogę Banku oraz jego placówki. Monografię tę otrzymali wszyscy uczestnicy Jubileuszu.

Cieszymy się, że mogliśmy świętować nasz Jubileusz w tak znakomitym gronie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane dowody życzliwości i pamięci. Mamy nadzieję, że nasza uroczystość pozostawiła uczestnikom miłe wspomnienia.
                                            Organizatorzy

 
Jubileusz 110-lecia Banku Spółdzielczego w Raciborzu PDF Drukuj

15.09.2010r.

   W dniu 10 września 2010r. w Pałacyku Myśliwskim „Rafako” odbyła się uroczystość obchodów 110-lecia Banku Spółdzielczego w Raciborzu.

   Uroczystość ta była niecodziennym wydarzeniem nie tylko dla Banku, ale również dla licznie zgromadzonych gości.

   Zapraszamy do zapoznania się z relacjami prasowymi z naszego święta.

 

 TVnaszraciborz.pl: http://www.tv.naszraciborz.pl

 Nowiny: http://www.nowiny.pl

 Grupa BPS: http://www.grupabps.pl

 KZBS: http://www.kzbs.pl

 Nasz Racibórz: http://www.naszraciborz.pl

 Radio Vanessa: http://www.vanessa.com.pl

 

 
Zebranie Przedstawicieli PDF Drukuj

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciborzu –

12% dywidenda dla udziałowców Banku


13 maja 2010 r. odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli, w którym uczestniczyło 30 Przedstawicieli członków Banku z wszystkich jego jednostek oraz zaproszeni goście, między innymi Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego BPS S.A. w Katowicach Pan Adam Kuzdraliński.

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 188 - 198 z 214
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem