Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Aktualności
Aktualności
KOMUNIKAT PDF Drukuj

12.02.2013r.

Bank Spółdzielczy w Raciborzu uprzejmie informuje, że od dnia 12 lutego 2013 roku zmianie ulegają zasady rozliczania płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Rozliczenia tych płatności zostają włączone w standardowe sesje systemu Elixir.
W związku z tym informujemy, że godzina rozliczenia ostatniej sesji zostaje przesunięte na godzinę 14,00.  Godzina ta daje pewność, że płatność zostanie zrealizowana w dniu wykonania transakcji, co przyspieszy przekazanie płatności z tytułu składek na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dyspozycje składane po tej godzinie dotrą na rachunek ZUS w następnym dniu roboczym.

    Zarząd Banku Spółdzielczego
    w Raciborzu

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj

Zmiana oprocentowania kredytów

Rada Polityki Pieniężnej z dniem 07.02.2013 r. obniżyła stopy procentowe o 25 p.b.

Obniżeniu uległa m.in.:

- stopa referencyjna z 4,00 do 3,75 % w skali roku,

- stopa lombardowa z 5,50 do 5,25% w skali roku.

W związku z powyższym z dniem 07.02.2013 r. zmianie ulega oprocentowanie zmienne kredytów opartych o stawkę referencyjną NBP, dla osób fizycznych.

Aktualna wysokość oprocentowania kredytów podana jest w tabelach .

 
BANK KOLEJNY RAZ ZAGRAŁ Z WOŚP PDF Drukuj

17.01.2013r.

Tradycją już się stało, że w czasie Wielkiego Finału WOŚP nie może zabraknąć Banku Spółdzielczego w Raciborzu wykonującego bezpłatnie usługę finansową na rzecz WOŚP.  Dla Banku był to już ósmy Finał.

Image
Czytaj całość…
 
Komunikat PDF Drukuj

Szanowny Kliencie

Bank Spółdzielczy w Raciborzu informuje, iż w dniu 24 października 2012r. weszła w życie ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 19, poz. 1175). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie usług płatniczych z dnia 13 listopada 2007 r.  

Ustawa jest pierwszym aktem prawnym regulującym kompleksowo obszar usług płatniczych, który przede wszystkim określa:

  • warunki świadczenia usług płatniczych, w tym wymogi dotyczące przejrzystości postanowień umownych i obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług płatniczych,
  • prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług płatniczych,
  • zakres odpowiedzialności z tytułu wykonywania usług płatniczych.

 Zmiany jakie  zostały wprowadzone do regulacji Banku zgodnie z Ustawą to:

1)  Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych:

a)  udostępnianie przez Bank Klientowi informacji o wszelkich należnych opłatach, a przy transakcji związanej z przeliczaniem waluty – także wysokości kursu, po którym transakcja zostanie wykonana, o maksymalnym czasie wykonania transakcji, o danych, niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego,

b)  Bank ma obowiązek zawierania z klientami umów ramowych o świadczenie usług płatniczych  (oprócz operacji jednorazowych) - oraz świadczenia tych usług w sposób określony Umową. Ważne: zmiany umowy ramowej nie mogą wejść w życie wcześniej, niż 2 miesiące po dacie poinformowania klienta o zmianach.

2)  Prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych, korzystania z nich:

a)  Użytkownik może wypowiedzieć umowę ramową w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, chyba że umowa ramowa przewiduje okres wypowiedzenia. Umowny okres wypowiedzenia nie może przekraczać 1 miesiąca,

b)  Bank może wypowiedzieć umowę ramową zawartą na czas nieokreślony z co najmniej dwumiesięcznym wypowiedzeniem.

3)  Autoryzacja transakcji płatniczych:

a)  Sposób autoryzacji transakcji określać ma wyłącznie Umowa, zaś zgoda może dotyczyć także kolejnych (przyszłych) transakcji - a w pewnych sytuacjach może być udzielona także po jej dokonaniu. Użytkownik  może w każdej chwili wycofać zgodę, nie później jednak niż do momentu, w  którym zlecenie płatnicze stało się nieodwołalne.

b)  Jeśli użytkownik zakwestionuje prawidłowość wykonania lub autoryzacji transakcji płatniczej, to ciężar dowodu ( okoliczności wskazujące , że Klient umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa doprowadził do nieautoryzowanej transakcji) spoczywać będzie na dostawcy usług płatniczych (czyli na banku) ,

c)  W przypadku dopuszczenia do wykonania nieautoryzowanej operacji Bank ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić pieniądze na rachunek;

W przypadku utraty (kradzieży, zgubienia) karty płatniczej bądź niezachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa przechowywania nie zmienia się kwota, do której odpowiada posiadacz karty (150 euro) - oprócz sytuacji, kiedy płatnik doprowadził do takiej transakcji umyślnie (a więc chce oszukać) albo co najmniej przez rażące niedbalstwo nie zabezpieczył karty płatniczej. Oczywiście odpowiedzialność wyłącza zastrzeżenie karty lub innego instrumentu płatniczego - od tego momentu pełne ryzyko obarcza bank,.

4)  Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych :

wycofania się z transakcji – klient będzie mógł cofnąć zgodę na dokonanie transakcji do momentu otrzymania zlecenia przez dostawcę. Dostawca będzie mógł pobrać opłatę za odwołanie zlecenia.

5)  Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczych:

a)  obowiązek zgłoszenia przez klienta instytucji płatniczej lub wskazanemu podmiotowi utraty, kradzieży, sprzeniewierzenia lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego (karty płatniczej),

b)  obowiązek powiadomienia dostawcy usług płatniczych przez klienta o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji; w przypadku braku takiego zgłoszenia w ciągu 13 miesięcy, roszczenia klienta z tytułu ww. transakcji wygasają,

c)  obowiązek dostawcy polegający na udowodnieniu okoliczności, wskazujących na autoryzację transakcji przez klienta (w razie wystąpienia w/w zgłoszenia) lub potwierdzających, że klienta umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa doprowadził do nieautoryzowanej transakcji,

d) pełnej odpowiedzialności Banku za wszystkie nieprawidłowości w realizacji transakcji (niedojście środków, opóźnienie, potrącenie jakichkolwiek kwot z kwoty transakcji),

e)  zakaz wysyłania niezamówionej karty płatniczej przez Bank, z wyjątkiem sytuacji, gdy instrument ten podlega wymianie.

f)  odpowiedzialność Banku za ryzyko, związane z wysyłaniem tego instrumentu do klienta.

W przypadku gdy nie zgadzają się Państwo z powyższymi zamianami, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych  w obowiązującej dotychczas Umowie. Wierzymy, iż proponowane zmiany zawierają korzystne warunki i  przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia z naszych usług.  

                                                                               Z poważaniem

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciborzu

 

 
Punkt Obsługi Klienta Rudy PDF Drukuj
W poniedziałek 20 sierpnia w Rudach przy ulicy Rogera 1E odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo powstałego budynku Punktu Obsługi Klienta Oddziału Banku Spółdzielczego w Raciborzu. W uroczystości wzięło udział wielu gości a m.in. Poseł na Sejm RP Pan Henryk Siedlaczek, Starosta Raciborski Pan Adam Hajduk, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Pani Rita Serafin, Dyrektor OW BPS S.A. Pan Adam Kuzdraliński oraz Klienci i przedstawiciele miejscowych instytucji.
 
Image

Czytaj całość…
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj

Zmiana oprocentowania kredytów

Rada Polityki Pieniężnej z dniem 10.05.2012 r. podwyższyła stopy procentowe o 25 p.b.

Wzrosła m.in.:

- stopa referencyjna z 4,50 do 4,75 % w skali roku,

- stopa lombardowa z 6,00 do 6,25% w skali roku.

W związku z powyższym z dniem 10.05.2012 r. zmianie ulega oprocentowanie zmienne kredytów opartych o stawkę referencyjną NBP, dla osób fizycznych.

 Aktualna wysokość oprocentowania kredytów podana jest w tabelach .

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 100 - 110 z 139
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie SBI

Imieniny

22 Września 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Joachim, Joachima,
Maurycy, Prosimir,
Tomasz
Do końca roku zostało 101 dni.

TalentowiSKO© 2017 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem