Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Aktualności arrow Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciborzu - uchwaliło 20% dywidendę dla udziałowców
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciborzu - uchwaliło 20% dywidendę dla udziałowców PDF Drukuj
 16 kwietnia 2009r. odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli, w którym uczestniczyli Przedstawiciele członków Banku oraz zaproszeni goście, między innymi Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Mirosław Potulski, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego BPS S.A. w Katowicach Pan Adam Kuzdraliński oraz Dyrektor Biura Public Relations BPS. S.A. Pani Aneta Pielacka.
 
Image
 
Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Winiarski, który został wybrany na Przewodniczącego Zebrania. Zgromadzeni jednogłośnie poparli kandydaturę Pani Wiktorii Nowak na Sekretarza Zebrania.

Zebranie Przedstawicieli odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem. Obrady przebiegały bardzo sprawnie.
 
Prezes Zarządu Pani Elżbieta Ceglarek przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w 2008r. W obszernej prezentacji wykazała, że rok 2008 był wyjątkowy dla Banku, czego dowodem są bardzo dobre wyniki finansowe i ich dynamika.  Wypracowany wynik finansowy brutto wyniósł  4,34 mln zł i jest rekordowym w historii Banku stanowiąc 243% wyniku roku 2007. Na sukcesy Banku pracuje cała załoga, co wyraźnie w swym wystąpieniu podkreśliła Pani Prezes.  

 Image
         
W kolejnym punkcie obrad Sekretarz RN Pani Jolanta Wojtanowicz zapoznała uczestniczących w Zebraniu ze sprawozdaniem z działalności Rady za 2008 rok. Następnie odbyła się dyskusja nad zaprezentowanymi sprawozdaniami.
 
 Image
 
Głos zabrał Prezes Zarządu BPS S.A. Pan Mirosław Potulski. W swej wypowiedzi podkreślił silną pozycję naszego Banku. Pokrótce przybliżył działalność Grupy BPS, którą razem z Bankiem Zrzeszającym tworzy 350 banków spółdzielczych, w tym również Nasz Bank. Zwracając uwagę na zagrożenia, związane z rosnącą konkurencją bankową na terenie naszego kraju oraz zmianami na rynku będących wynikiem kryzysu, podkreślił rolę wspólnego działania banków i sukcesu banków spółdzielczych ocenianych jako konserwatywne w podejściu do klienta. Właśnie ta racjonalna polityka kredytowa i jej stabilne źródła finansowania są podstawą sukcesów banków spółdzielczych w dobie trudności, na jakie narażone są banki komercyjne.

 Image

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło absolutorium członkom Zarządu. Przegłosowano pozytywnie również pozostałe uchwały dotyczące m.in.: wprowadzenia zmian do Statutu Banku oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2008 rok, w której zapewniono 20% dywidendę dla Członków Banku.

Image
   
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Zebranie zostało zamknięte.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem