Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oferta arrow Firmy i instytucje arrow Godziny realizacji zleceń płatniczych
Zlecenia płatnicze krajowe i dewizowe PDF Drukuj

Bank Spółdzielczy w Raciborzu przeprowadza:

 • transakcje płatnicze w obrocie krajowym w formie wpłat i wypłat gotówkowych, polecenia przelewu, polecenia zapłaty, z użyciem kart płatniczych,
 • przekazy w obrocie dewizowym w formie zlecenia polecenia wypłaty za granicę, polecenia wypłaty z zagranicy, przelewu SEPA, przelewu regulowanego.

 

Przelew krajowy lub zagraniczny bez względu na walutę, składany zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (SBI) i mobilnej powinien zawierać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

 

Kod SWIFT/ Numer IBAN

Kod SWIFT to 8 znakowy kod używany do transakcji międzynarodowych np. przelewów za granice, lub z zagranicy. Poza granicami Polski określany jest jako kod BIC.
Kod SWIFT dla klientów BS w Raciborzu to: POLUPLPR

Do prawidłowego przesłania pieniędzy powinni Państwo użyć swój IBAN, czyli numer swojego konta poprzedzony kodem kraju PL, a następnie wpisać kod SWIFT, czyli:
PL numer Państwa konta (26-cyfrowy numer) POLUPLPR (wpisać wszystko łącznie bez spacji)

 

I. Godziny realizacji zleceń płatniczych w obrocie krajowym

 • Przelewy krajowe realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Zlecenia przelewów krajowych przyjmowane są do realizacji w bieżącym dniu roboczym, przy czym:
  1) zlecenia złożone do godziny granicznej, realizowane są z datą waluty bieżącego dnia roboczego (D),
  2) zlecenia złożone po godzinie granicznej, realizowane są z datą waluty następnego dnia roboczego (D+1).

 

 Typ przelewu

 Placówka bankowa

 Bankowość internetowa

 Uznanie rachunku odbiorcy

godziny graniczne

Standardowy przelew/ wpłaty gotówkowe do innego banku

 13.00

 13.00

w tym samym dniu roboczym w ramach I lub II sesji rozliczeniowej systemu Elixir
Przelewy wewnętrzne/ wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku

 w godzinach pracy placówki Banku

 16.00

realizowane są w dniu bieżącym
Przelew krajowy na rzecz US i ZUS

 14.00

 14.00

w tym samym dniu roboczym w ramach I lub II sesji rozliczeniowej systemu Elixir
Przelew krajowy (rozliczany w systemie Sorbnet/Sorbnet 2)

  14.30

 x

realizacja w systemie Sorbnet/Sorbnet 2 w tym samym dniu roboczym

 

II. Godziny realizacji zleceń płatniczych  obrocie dewizowym

 • Przelewy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Bank realizuje przekazy w trybie standardowym, przyśpieszonym oraz pilnym.
 • Standardową datą wykonania przelewu wychodzącego w obrocie dewizowym jest data  D+2, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji.
 • Wyjątek stanowią zlecenia płatnicze w EUR kierowane do państw członkowskich, które standardowo wykonywane są z datą D+1(jutro).

 

 Rodzaj waluty

 

 Data waluty D

 Data waluty D+1

 Data waluty D+2

godziny graniczne

 EUR

  12.30 tryb pilny

15.00 tryb standardowy

 x

 USD, GBP

 12.30 tryb pilny

 15.00 tryb przyśpieczony

 15.00 tryb standardowy

 PLN

 x

 15.00 tryb przyśpieszony

 15.00 tryb standardowy

 inne waluty

 x

 x

 15.00 tryb standardowy

 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

  

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne© 2018 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem