Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oferta arrow Firmy i instytucje arrow Godziny realizacji zleceń płatniczych
Zlecenia płatnicze krajowe i dewizowe PDF Drukuj

Bank Spółdzielczy w Raciborzu przeprowadza:

 • transakcje płatnicze w obrocie krajowym w formie wpłat i wypłat gotówkowych, polecenia przelewu, polecenia zapłaty, z użyciem kart płatniczych,
 • przekazy w obrocie dewizowym w formie zlecenia polecenia wypłaty, polecenia przelewu SEPA.

 

Przelew krajowy lub zagraniczny bez względu na walutę, składany zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (SBI) i mobilnej powinien zawierać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

 

Kod SWIFT/ Numer IBAN

Kod SWIFT to 8 znakowy kod używany do transakcji międzynarodowych np. przelewów za granice, lub z zagranicy. Poza granicami Polski określany jest jako kod BIC.
Kod SWIFT dla klientów BS w Raciborzu to: POLUPLPR

Do prawidłowego przesłania pieniędzy powinni Państwo użyć swój IBAN, czyli numer swojego konta poprzedzony kodem kraju PL, a następnie wpisać kod SWIFT, czyli:
PL numer Państwa konta (26-cyfrowy numer) POLUPLPR (wpisać wszystko łącznie bez spacji)

 

I. Godziny realizacji zleceń płatniczych w obrocie krajowym

 Typ przelewu

 Placówka bankowa

System bankowości elektronicznej 

                                  przelew wewnętrzny

na rachunek w Banku (1)

 w godzinach pracy placówki

 16.00

                                     przelew międzybankowy wychodzący
ELIXIR(1) (2)
14.30
15.30
Blue Media (3)
 24 godziny (5)
SORBNET(4)                   
 do godz.14.30
 do godz. 14.30
                          przelew przychodzący
ELIXIR

I sesja do godziny 12.00

II sesja do godziny 16.00

 Blue Media (3)
 24 godziny (5)
 SORBNET do godziny 16.00

 

(1) Przelewy zlecone po godzinie 16.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższy dniu roboczym.
(2) Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16.00, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.
(3) Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane jeżeli rachunek Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników na stronie internetowej https://bluecash.pl/spbc/out.
(4) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
(5) Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 19.00-21.00.

 

II. Godziny realizacji zleceń płatniczych  obrocie dewizowym

 • Przelewy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Bank realizuje przekazy w trybie standardowym oraz pilnym.
 • Standardową datą wykonania przelewu wychodzącego w obrocie dewizowym jest data  D+2, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji.
 • Wyjątek stanowią zlecenia płatnicze w EUR kierowane do państw członkowskich, które standardowo wykonywane są z datą D+1(jutro).

 

 Rodzaj waluty

 

 Data waluty

 placówka Banku

 System bankowości elektronicznej

godziny graniczne

przelew wewnętrzny

Na rachunek w Banku

 D

 w godzinach pracy placówki

w godzinach pracy

placówki

 przelew wychodzący
Przekaz w trybie standardowym:

 a) w walucie EUR

 D+1

 15.00

 15.00 

 b) inne waluty
 D+2 15.00 15.00
Przekazy w trybie pilnym
 D 12.30 12.30
 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

  

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem