Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oferta arrow Klienci Indywidualni arrow Karta kredytowa
Karta kredytowa PDF Drukuj
Międzynarodowa  karta kredytowa VISA Credit dla osób fizycznych to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.
Image 
 
Zalety karty kredytowej Visa Credit :
 • bezpłatne użytkowanie karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • nieoprocentowany kredyt do 51 dni,
 • bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty - wystarczy 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40 zł miesięcznie,
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez dodatkowych opłat.
 
Korzystanie z karty to również:
 • swoboda finansowa i regulowanie płatności bez konieczności angażowania własnych środków,
 • stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego na karcie,
 • wygoda - automatyczne wznowienie karty,
 • regulowanie płatności realizowanych w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych,
 • możliwość wypłaty gotówki z bankomatów oraz banków oznaczonych emblematem VISA,
 • możliwość wypłaty gotówki w ramach usługi VISA cash back w punktach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem VISA cash back.
 • sprawdzenie w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku - usługa "Balance Transfer" pozwala na spłatę zadłużenia na dotychczas posiadanej karcie z innego banku. Prowadzi to do rezygnacji z użytkowania karty kredytowej w obcym banku, a zarazem do wypowiedzenia umowy. W zamian Bank oferuje kartę z limitem takim samym lub wyższym, ustalanym indywidualnie.   
 
Komu wydawana jest karta VISA Credit?
1) aktualnym Klientom Banku:
 • Posiadaczom ROR od min. 6 m-cy z regularnymi wpływami na rachunek,
 • Kredytobiorcom,
 • Posiadaczom depozytów,
przy zachowaniu minimum formalności.
2) osobom fizycznym, którzy posiadają kartę w innym banku i chcą przenieść ją na korzystnych zasadach do Banku Spółdzielczego w Raciborzu (usługa "Balance Transfer").
3) osobom fizycznym wymienionym w pkt. 1) i 2) posiadającym zdolność kredytową.
 
Jak działa karta?
Bank daje do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc po zakończonym cyklu rozliczeniowym wygenerowany zostaje wyciąg dla Posiadacza karty. Cykl rozliczeniowy trwa od dnia 8 danego miesiąca do dnia 7 następnego miesiąca.
Przykład dla miesięcy liczących 31 dni i transakcji bezgotówkowych.
Cykl rozliczeniowy trwa od 8 lipca do 7 sierpnia. Te 31 dni plus dodatkowe 20 dni to okres bezodsetkowy. Spłata zadłużenia z karty kredytowej przypada wówczas na 28 sierpnia.  
Jeśli nastąpi spłata całość zadłużenia w terminie do 20 dni od zakończenia cyklu rozliczeniowego i wygenerowania wyciągu, Posiadacz karty nie zapłaci żadnych odsetek.
Jeśli nastąpi spłata tylko minimalnej wymaganej kwoty tj. 3% min. 40 zł kwoty zadłużenia, wówczas Posiadacz karty skorzysta z kredytu na karcie.


Bezpieczeństwo
Używając karty kredytowej VISA Credit, można czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.
W przypadku utraty karty  (zgubienia lub kradzieży) Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu od chwili zastrzeżenia karty. Za transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty odpowiedzialność Klienta jest ograniczona do równowartości 150 EUR.
 
Okres ważności
Karta wydawana jest na 3 lata 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

  

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem