Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oferta arrow Rolnicy arrow Kredyty
Kredyty dla Rolników PDF Drukuj
    Bank udziela rolnikom kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR oraz na zasadach komercyjnych.

  • Kredyty preferencyjne

Szczegółowe warunki dotyczące udzielania kredytów preferencyjnych określa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Oprocentowanie kredytów jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym. Należne bankowi oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę jest zróżnicowane w zależności od rodzaju kredytu, nie mniej jednak niż 3%.
 
  • Kredyty w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest dogodną formą finansowania polegającą na zadłużaniu się Kredytobiorcy w jego rachunku bieżącym do wysokości limitu ustalonego w umowie kredytowej. Celem jest finansowanie bieżącej działalności rolniczej.
Kredyt w rachunku bieżącym udzielny jest na okres do 24 miesięcy.

  • Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy na bieżące potrzeby związane z działalnością rolniczą udzielany jest w rachunku kredytowym.
Kredyt udzielany jest na uzupełnienie środków własnych Klienta celem finansowania środków obrotowych (materiałów, towarów, usług).

  • Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

okres kredytowania do 12 miesięcy,
maksymalnie 2500 zł na hektar (bez rozliczania nakładów )

  • Kredyty pomostowe

Kredyt pomostowy przeznaczony na finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programów unijnych. 
  
  • Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie zakupu, budowy, modernizacji i remontu środków trwałych oraz zakupu nieruchomości.
Klient powinien posiadać udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia.
Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację akceptowanych przez Bank płatności składanych przez Klienta.


 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem