Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oprocentowanie arrow Oprocentowanie kredytów
Oprocentowanie kredytów

 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Raciborzu obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.

I. Dla kredytów związanych z kredytowaniem działalności gospodarczej i rolniczej obowiązują poniższe stawki oprocentowania:

 1.

 Kredyty rolnicze obrotowe i inwestycyjne

 5,0 – 10,0 %

 2. Kredyt Susza 2015
                    4,5%
 3. Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej
 6,0%
 4. Kredyty na działalność gospodarcza (obrotowe i inwestycyjne)       

 5,0– 10,0 %

 5.

 Kredyty w rachunku bieżącym:

- odnawialne

- debet dopuszczalny

 

 6,0 - 10,0 %

10,0 %

 6. Kredyty konsolidacyjne                     

 5,0 – 10,0 %

 7. Kredyty pomostowe 

5,0 – 10,0 %

 8. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

5,0 -8,0 %

 9.  Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych do 31.12.2015 r.)

W wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP - aktualnie 10%

 10.

Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych od 01.01.2016 r.)

W wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) - aktualnie 14%

 

II. Dla kredytów związanych z kredytowaniem osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej ustala się :

- oprocentowanie stałe: 

 1. 

 Kredyty gotówkowe dla ludności                          

 7,5 - 10,0 %

 2. Kredyty gotówkowe celowe dla ludności

 7,0 - 10,0 %

 3. Kredyty w ROR: 
 - Debet dopuszczalny

 10,0 %

 4. Kredyty mieszkaniowe

 4,5 - 10,0 %

 5. Kredyty hipoteczne

 4,5 - 10,0 %

 6. Kredyty na zakup kolektorów słonecznych          

 6,0 - 10,0 %

 7. Kredyty konsolidacyjne

 5,0 - 10,0 %

 8. Kredyty na zakup pojazdów

 6,0 - 10,0 %

 9.Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych do 31.12.2015 r.)                        

 stała stopa procentowa w wysokości 10%

 10.Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych od 01.01.2016 r.)   W wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) - aktualnie 14%

 

- oprocentowanie zmienne oparte o stawkę referencyjną NBP tj. w wysokości 1-krotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o stałą marżę:

 1.  Kredyty gotówkowe dla ludności

 stopa referencyjna + marża od 6,5 do 8,5 %

 2.  Kredyty gotówkowe celowe dla ludności     

 stopa referencyjna + marża od 3,3 do 8,5 %

 3. Kredyty w ROR:                                     
 - Odnawialne                                   

 stopa referencyjna + marża od 7,0 do 8,5 %

 4. Kredyty mieszkaniowe

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 8,5 %

 5. Kredyty hipoteczne

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 5,9 %

 6. Kredyty na zakup kolektorów słonecznych                                   

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 8,5 %

 7. Kredyty konsolidacyjne

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 8,5 %

 8. Kredyty na zakup pojazdów               

 stopa referencyjna + marża od 3,3 do 8,5 %

 9.Kredyty przeterminowane  (dot. umów zawartych do 31.12.2015 r.)

 w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP - aktualnie 10%

 10Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych od 01.01.2016 r.) W wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) - aktualnie 14%

 10.

  Kredyty z tytułu karty kredytowej

 10,0%

                                            
  1. Bank zastrzega sobie prawo ustalenia innej wysokości oprocentowania dla w/w umów kredytowych w zależności od zdolności płatniczej kredytobiorcy i rodzaju kredytu.
  2. Zarząd Banku zastrzega sobie prawo ustalenia innej wysokości marży w zależności od zdolności płatniczej kredytobiorcy i rodzaju kredytu.
  3. W przypadku zmiany przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stopy referencyjnej NBP, Bank dokona stosownych zmian po upływie 30 dni od ogłoszenia tej zmiany.
  4. Informacja o nowej stawce stopy referencyjnej NBP zostanie podana w formie komunikatu na tablicach ogłoszeń w jednostkach Banku oraz na stronie www.
     
Podstawowe stopy procentowe NBP
na dzień 01.11.2015
                                                                                                              
 stopa referencyjna        

 1,50 %

 stopa lombardowa

 2,50 %

 stopa redyskonta weksli

 1,75 %


 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie SBI

TalentowiSKO

JPK_VAT

e- Składka ZUS© 2017 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem