Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności
Oprocentowanie kredytów

 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Raciborzu

obowiązująca od dnia 22.02.2018 r.

I. Dla kredytów związanych z kredytowaniem działalności gospodarczej i rolniczej obowiązują poniższe stawki oprocentowania:

 • oprocentowanie zmienne:

 1.

 Kredyty obrotowe i inwestycyjne

 4,0 – 10,0 %

  2. Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej
 5,5 - 6,0%
 3. Kredyty na działalność gospodarcza (obrotowe i inwestycyjne)       

 5,0– 10,0 %

  4.

 Kredyty w rachunku bieżącym:

- odnawialne

 

 6,0 - 10,0 %

 5. Kredyty konsolidacyjne                     

 5,0 – 10,0 %

 6. Kredyty pomostowe 

5,0 – 10,0 %

  7. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

4,0 -8,0 %

 8.  Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych do 31.12.2015 r.)

W wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP - aktualnie 10%

 9.

Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych od 01.01.2016 r.)

W wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) - aktualnie 14%

 

II. Dla kredytów związanych z kredytowaniem osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej ustala się :

 • oprocentowanie stałe: 

 1. 

 Kredyty gotówkowe dla ludności                          

 7,5 - 10,0 %

 2. Kredyty gotówkowe celowe dla ludności

 7,0 - 10,0 %

 3. Debet dopuszczalny dla umów zawartych do 31.12.2015
 10,0 %
 4. Kredyty mieszkaniowe

 4,5 - 10,0 %

 5. Kredyty hipoteczne

 4,5 - 10,0 %

 6. Kredyty na zakup kolektorów słonecznych          

 6,0 - 10,0 %

 7. Kredyty konsolidacyjne

 5,0 - 10,0 %

 8. Kredyty na zakup pojazdów

 6,0 - 10,0 %

 9.Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych do 31.12.2015 r.)                        

 w wysokości 4-krotności stopy lombardowej NBP- aktualnie 10%

 10.Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych od 01.01.2016 r.)   W wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) - aktualnie 14%

 

 • oprocentowanie zmienne oparte o stawkę referencyjną NBP tj. w wysokości 1-krotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o stałą marżę:
 1.  Kredyty gotówkowe dla ludności

 stopa referencyjna + marża od 6,5 do 8,5 %

 2.  Kredyty gotówkowe celowe dla ludności     

 stopa referencyjna + marża od 3,3 do 8,5 %

 3. Kredyty w ROR:                                     
 - odnawialne                                   

 stopa referencyjna + marża od 7,0 do 8,5 %

 - debet dopuszczalny (dot. umów zawartych od 01.01.2016) - dwukrotność odsetek ustawowych
 aktualnie 10%
 4. Kredyty mieszkaniowe

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 8,5 %

 5. Kredyty hipoteczne

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 5,9 %

 6. Kredyty na zakup kolektorów słonecznych                                   

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 8,5 %

 7. Kredyty konsolidacyjne

 stopa referencyjna + marża od 2,7 do 8,5 %

 8. Kredyty na zakup pojazdów               

 stopa referencyjna + marża od 3,3 do 8,5 %

 9.Kredyty przeterminowane  (dot. umów zawartych do 31.12.2015 r.)

 w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP - aktualnie 10%

 10Kredyty przeterminowane (dot. umów zawartych od 01.01.2016 r.) W wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) - aktualnie 14%
 
 •  kredyty z tytułu karty kredytowej - 10%
 
                                            
 1. Bank zastrzega sobie prawo ustalenia innej wysokości oprocentowania dla w/w umów kredytowych w zależności od zdolności płatniczej kredytobiorcy i rodzaju kredytu.
 2. Zarząd Banku zastrzega sobie prawo ustalenia innej wysokości marży w zależności od zdolności płatniczej kredytobiorcy i rodzaju kredytu.
 3. W przypadku zmiany przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stopy referencyjnej NBP, Bank dokona stosownych zmian po upływie 30 dni od ogłoszenia tej zmiany.
 4. Informacja o nowej stawce stopy referencyjnej NBP zostanie podana w formie komunikatu na tablicach ogłoszeń w jednostkach Banku oraz na stronie www.
 5. Wysokość odsetek ustawowych to suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. - obecnie wynosi 5%.
 6. Wysokość odsetek ustawowych za opóznienie to suma stopy referencyjnej NBP i 5,5p.p. - obecnie wynosi 7%.
 
Podstawowe stopy procentowe NBP
                                                                                                           
 stopa referencyjna        

 1,50 %

 stopa lombardowa

 2,50 %

 stopa redyskonta weksli

 1,75 %


 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

  

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne© 2019 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem