Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oferta arrow Firmy i instytucje arrow Rachunki
Rachunek bieżący i pomocniczy PDF Drukuj
 • Bank prowadzi rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych na rzecz rezydentów, a w szczególności dla:
  - osób prawnych,
  - jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o
    ile posiadają zdolność prawną,
  - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  - wspólnot mieszkaniowych,
  - jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z ustawą o zamówieniach
    publicznych). 

 

 • Rachunek bieżący może być prowadzony w ramach tzw. Pakietu Biznes dla:
  - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych,
     jawnych i partnerskich,
  - osób fizycznych wykonujących wolny zawód np. lekarz, radca prawny,

  spełniających poniższe kryteria:
  - osiągają wysokość rocznych przychodów do 1.200.000 EUR,
  -prowadzą działalność gospodarczą lub zarobkową i uproszczoną  
   księgowość finansową dla celów podatkowych.


Posiadanie rachunku umożliwia:
 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
 • zaciągniecie kredytu w rachunku bieżącym,
 • założenie lokaty terminowej,
 • korzystanie z kart bankomatowych,
 • korzystanie z wrzutni do skarbca nocnego.

 


 • Posiadając rachunek bieżący można dokonywać rozliczeń z zagranicą w formie polecenia wypłaty, przelewu regulowanego oraz przelewu SEPA.
 • W przypadku transakcji na kwotę przekraczającą równowartość 20.000 zł istnieje możliwość negocjowania kursu walutowego.
 • Polecenia wypłaty standardowo realizowane są w ciągu 2 dni roboczych. Dostępny jest również tryb pilny.
 • Jeżeli przelew przychodzi z zagranicy nadawca zlecenia powinien podać: 
  - dane  odbiorcy przekazu,
  - kod SWIFT POLUPLPR,
  - nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL.

  W przypadku przekazów otrzymywanych z zagranicy w walucie innej niż waluta rachunku, kwota zlecenia zostanie przeliczona na złotówki (PLN) wg kursu kupna dewiz zgodnie z tabelą kursów BS z dnia dokonania transakcji.

 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

  

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem