Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oferta arrow Firmy i instytucje arrow Kredyty
Kredyty PDF Drukuj
Bank udziela Klientom wsparcia finansowego w postaci kredytów:

  • krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 12 miesięcy,
  • średnioterminowych - z okresem kredytowania od 12 do 36 miesięcy,
  • długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 36 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest dogodną formą finansowania polegającą na zadłużaniu się Kredytobiorcy w jego rachunku bieżącym do wysokości limitu ustalonego w umowie kredytowej.
Celem jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Kredyt w rachunku bieżącym udzielny jest na okres 12 miesięcy, choć może również występować w formie kredytu średnioterminowego.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą udzielany jest w rachunku kredytowym.
Kredyt udzielany jest na uzupełnienie środków własnych Klienta celem finansowania środków obrotowych (materiałów, towarów, usług).
Kredyt obrotowy występuje w formie kredytu krótko- lub średnioterminowego.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie zakupu, budowy, modernizacji i remontu środków trwałych oraz zakupu nieruchomości.
Klient powinien posiadać udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia.
Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację akceptowanych przez Bank płatności składanych przez Klienta.

Kredyt na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej

Bank udziela kredytów inwestycyjnych na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest stworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić wiarygodne dane obrazujące perspektywy rozwoju zapewniające osiągnięcie zdolności kredytowej.
Klient musi zaangażować część środków własnych w uruchamiane przedsięwzięcie.

Inne formy działalności kredytowej

W ramach działalności kredytowej Bank udziela również poręczeń i gwarancji bankowych.
 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem