Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oferta arrow Klienci Indywidualni arrow Karty płatnicze
Karty płatnicze / Naklejka Visa PDF Drukuj

KARTA PŁATNICZA DEBETOWA/NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA

 Karta płatnicza debetowa/naklejka zbliżeniowa to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.   

Bank wydaje:

 • kartę Visa Classic Debetowa,
Image

 • kartę zbliżeniowa Visa payWave, 
Image

 • kartę zbliżeniową MasterCard PayPass.
     Image     
 
 •  naklejkę zbliżeniową VISA payWave

Image

Karta umożliwia:

 • łatwy dostęp do sieci ponad 4700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You),
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem organizacji płatniczej,
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji płatniczych,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • dokonywanie transakcji w Internecie,
 • dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Visa podczas pobytu za granicą,
 •  sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • zakupu doładować telefonicznych w bankomatach świadczących taką usługę.

 

Ważność karty:

 • Karta jest ważna 3 lata. 

 

Bezpieczeństwo:

 • używając karty możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.
 • kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty  (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
 
 • telefonicznie na Infolinii grupy Banku BPS tel. 86 215 50 50,
 • osobiście w Banku,
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.
 • za pośrednictwem portalu kartowego.

 

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave

Jest to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.

Wydawana jest w formie naklejki (mini karty), którą można przykleić np. na telefon komórkowy, aby zawsze była pod ręką i wygodnie można nią było zrealizować transakcję.

  Image

 • Do czego służy naklejka zbliżeniowa?

Naklejką zbliżeniową można dokonywać zbliżeniowych transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie oraz płacić za zakupy w Internecie. W przypadku płatności w punktach handlowo-usługowych transakcje do kwoty 50 zł nie wymagają wprowadzania kodu PIN.

 • Jak płacić zbliżeniowo?

•    poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo,
•    kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.
Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.
Jeśli transakcja przekracza kwotę 50 zł zostaniesz dodatkowo poproszony o wprowadzenie kodu PIN.

 • Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą. Ponadto, transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową zawsze autoryzowane są w trybie online.

 • Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

 • Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

 •  Gdzie można zastrzec kartę w wypadku jej zgubienia lub kradzieży?

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

•   telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
•   telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
•   osobiście w placówce Banku,
•   za pośrednictwem portalu kartowego. 

 

 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

  

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem