Dokumenty zastrzeżone

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!

Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość! 

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Raciborzu jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

·   dowód osobisty,

·   tymczasowy dowód osobisty,

·   prawo jazdy,

·   książeczka wojskowa,

·   książeczka marynarska,

·   paszport,

·   karta stałego pobytu,

·   dokument zagraniczny,

·   inny dokument (niezdefiniowany),

·   oraz dowód rejestracyjny, karty. 

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl