Laureaci Konkursów Programu TalentowiSKO

Zakończyła się IV Edycja Konkursów organizowanych w ramach Programu TalentowiSKO. Laureatami na szczeblu regionalnym zostali Karol Onyszkiewicz i Przemysław Zulewski uczniowie CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz SKO przy Szkole Podstawowej nr 3 w Raciborzu.

Image

Image 

Karol Onyszkiewicz i Przemysław Zulewski uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego  i  Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zajęli II miejsce w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów" dla szkół ponadgimnazjalnych. Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł. Oceniano biznesplan zgłoszony do konkursu oraz jego prezentację multimedialną.

Image

SKO przy  Szkole Podstawowej nr 3 w Raciborzu zajęło II miejsce w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" dla szkół podstawowych (małych). Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł oraz 500 zł dla opiekuna. Oceniano udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania oraz sposób udokumentowania przeprowadzonych działań w Kronice SKO.

Image

Uroczyste wręczenie dyplomów i symbolicznych czeków oraz upominków nastąpiło w dniu zakończenia roku szkolnego 2016/2017 r.

Składamy serdeczne gratulacje uczniom i nauczycielom zaangażowanym w program TalentowiSKO. Dziękujemy  za współpracę i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursów w ramach Programu TalentowiSKO.

 

zdjęcia: naszraciborz.pl