Bank współorganizatorem Konferencji Stowarzyszenia Spektrum "5 lat razem"

22 października br. Bank Spółdzielczy w Raciborzu jako współorganizator uczestniczył w Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia Spektrum pt. „5 lat razem”. Konferencja odbyła się na Zamku Piastowskim w Raciborzu pod honorowym patronatem Starosty raciborskiego oraz Prezydenta Miasta Racibórz.

Image 

Stowarzyszenie Spektrum w tym roku obchodzi 5 –lecie swojej działalności. Konferencja zatem była doskonałą okazją do przypomnienia i podsumowania dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, której głównym celem jest zapewnienie rehabilitacji, terapii i wszelkiej innej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom. Wśród gości zaproszonych znaleźli się terapeuci, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji współpracujących oraz darczyńcy i sympatycy, którym idea wspierania osób niepełnosprawnych jest szczególnie bliska.

Konferencję uświetnił występ „Teatru cieni” oraz wystawa fotograficzna pt. „Podpatrzone”, obrazująca aktywność podopiecznych w trakcie uczestnictwa w różnych projektach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Image 

Image 

Gościem specjalnym Konferencji była światowej sławy sopranistka Gabriela Orłowska de Silva.

Image 

Wielką niespodzianką dla uczestników uroczystości był występ artystyczny samych podopiecznych Stowarzyszenia, którzy już od kilku tygodni podczas zajęć teatralnych z radością przygotowywali się do tego występu.

Image

Image 

Na koniec nie zabrakło tortu i serdecznych życzeń. Bank Spółdzielcy w Raciborzu również życzy Stowarzyszeniu dużo siły, aby zwycięsko stawało wobec wielu wyznawań jakie przed nim będą oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności dla dzieci i ich rodziców.

Image