Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich
17.06.2020
Harmonogram
Zebrań Grup Członkowskich
Banku Spółdzielczego w Raciborzu

Grupa Członkowska związana z Oddziałem:
I)  Racibórz:
1) Racibórz DZIELNICE: Brzezie, Markowice, Miedonia, Ocice, Płonia, Sudół, Studzienna oraz Gmina Rudnik
25.06.2020 (czwartek) –  godz. 14:00
Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu ul. Kasprowicza 4

2) Racibórz CENTRUM oraz pozostałe miejscowości
26.06.2020 (piątek) –  godz. 14:00
Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu ul. Kasprowicza 4

II)  Krzanowice
08.07.2020 (środa) –  godz. 10:00
Dom Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3 Sala  na parterze

III)  Kuźnia Raciborska
06.07.2020 (poniedziałek) –  godz. 14:00
Sali konferencyjnej w MOKSIR w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej 9  

IV)  Pietrowice Wielkie
07.07.2020 (wtorek) – godz. 10:00
Centrum Społeczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich ul. 1 Maja 8b I piętro

V)  Kietrz
07.07.2020 (wtorek) – godz. 14:00
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 Sala Kameralna

W związku z obowiązującymi wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 informujemy, że zobligowani jesteśmy do dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów i zapewnienia bezpiecznych warunków obrad stosując zwiększone fizyczne odległości między uczestnikami.
Zarząd Banku może dodatkowo ustalić maksymalną liczbę członków obecnych osobiście i jednorazowo na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej. W przypadku, kiedy ustalona przez Zarząd Banku maksymalna liczba członków, mogących uczestniczyć osobiście i jednorazowo na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej, jest mniejsza niż ilość członków chętnych do osobistego uczestnictwa, zebranie przeprowadzone będzie w tylu częściach/etapach, aby na Zebraniu Grupy Członkowskiej obecni byli wszyscy członkowie, którzy zgłosili chęć swojego osobistego uczestnictwa przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.
Zgodnie z zaleceniami informujemy o obowiązku stosowania przez uczestników spotkania środków ochrony osobistej maseczek/przyłbic i jednorazowych rękawiczek. Obowiązkowa jest również dezynfekcja dłoni przez uczestników spotkania przed wejściem na teren wydarzenia.

Harmonogram został zatwierdzony przez Zarząd w dniu 16.06.2020 r.