Zarząd Banku
  •     Elżbieta Ceglarek  -  Prezes Zarządu
  •     Katarzyna Bezymska -  Wiceprezes Zarządu
  •     Ewa Przybyłowicz  -  Wiceprezes Zarządu