Rachunki

Bank prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR dla osób indywidualnych, które służą do:

 •  przechowywania środków pieniężnych,
 •  przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
 •  realizacji zleceń stałych,
 •  otwierania lokat,
 •  korzystania z różnych form kredytowania, w tym debetu w ROR.

 

Obsługa rachunków może odbywać się:

 •  w sposób tradycyjny w placówce Banku,
 •  poprzez Internet z domu Klienta (System bankowości elektronicznej eBO).

 

W zależności od indywidualnych potrzeb Klient sam może wybrać rachunek najlepszy dla siebie. Poszczególne rachunki różnią się między sobą przywilejami oraz wysokością opłat.

 • ROR uniwersalny 

  Opłaty i prowizje - Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR.
 

 • ROR Senior - dla osób ceniących tradycyjną obsługę bezpośrednio w Banku, pobierających świadczenia z tytułu renty lub emerytury.


  Opłaty i prowizje - Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR Senior. 


 • ROR Student - bezpłatny rachunek dla uczniów i studentów do 26 lat. 

   Opłaty i prowizje - Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR Student.

 

 • ROR Junior- bezpłatny rachunek dla młodych osób od 13-18 lat, bez zbędnych formalności 


   Opłaty i prowizje - Dokument dotyczą opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR Junior.

 
 •  Konto Przyjazne czyli Podstawowy Rachunek Płatniczy. Szczegóły tutaj.

 

  Opłaty i prowizje - Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym PRP.

 

Objaśnienia pojęć zawartych w powyższym Dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.