Kredyt płynnościowy 2% dla Rolnika

Chcesz poprawić płynność Twojego gospodarstwa, która ucierpiała w zwiąku z ograniczeniami spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę?

Kredyt preferencyjny 2 % na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – już dostępny! Oferta dostępna do 31.12.2023 r.

Dlaczego warto?

 • atrakcyjne oprocentowanie dla klienta 2% - dopłata z ARiMR
 • kwota kredytu aż do 400 000 zł
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • niska prowizja za udzielenie kredytu – tylko 0,5%
 • brak konieczności rozliczania wydatkowania kredytu
 • bez konieczności wkładu własnego

Cel kredytowania?

Kredyty na utrzymanie płynności finansowej może zostać przeznaczony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz na sfinansowanie bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej w gospodarstwie rolnym, m. in. poprzez zakup:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich
 • paliwa na cele rolnicze
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych
 • matek pszczelich i reprodukcyjnych
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli
 • pasz objętościowych

Kredyt nie może zostać udzielony na spłate kredytów przezaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać producent rolny oraz:

 • osoba fizyczna (z wyłączeniem rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Kwota kredytu?

Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego:

 • do 50 ha – 100 000. zł
 • do 100 ha – 200 000 zł
 • powyżej 100 ha – 400 000 zł

 Okres kredytowania?

 • do 60 miesięcy

Okres karencji?

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat