Dobry start 300+

Dobry startPoprzez Bankowość elektroniczną EBO udostępniamy możliwość złożenia wniosku z Programu „Dobry Start” (300+). Dzięki czemu pieniądze szybciej trafią na rachunek Klienta.

 
Program „Dobry Start” (300+) to świadczenie, które przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia (do ukończenia 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych). Wsparciem nie są objęte dzieci, które chodzą do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

Przed złożeniem Wniosku należy przygotować m.in. następujące dane:

  • imię, nazwisko, PESEL - swoje i dziecka/ dzieci,
  • adres szkoły, 
  • skan/zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko ma wydane).

Wnioski można składać w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.