Godziny graniczne realizacji przelewów

Tab.1 PRZELEWY KRAJOWE W PLN

Typ przelewu

 Placówka bankowa

System bankowości elektronicznej EBO

Przelew wewnętrzny:

na rachunek w Banku (1)

 w godzinach pracy placówki

 24 h (6)

Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR(1) (2) (7) 16.00
SORBNET (5) do godziny 14.30
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) (3)         24 godziny (6)
BlueCash (natychmiastowy) (4) 24 godziny (6)
Przelew przychodzący:
ELIXIR I sesja do godziny 12.00 II                sesja do godziny 15.00
SORBNET (5) do godziny 16.00
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) (3)  24 godziny (6)
BlueCash (natychmiastowy) (4) 24 godziny (6)

(1) Przelewy zlecone po godzinie 16.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższy dniu roboczym.
(2) Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16.00, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.
(3) Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/banki. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
(4) Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane jeżeli rachunek Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest na stronie internetowej: https://bluecash.pl/spbc/out. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
(5) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
(6) Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 17.00-19.00.
(7) Zlecenia płatnicze wychodzące będą realizowane do banku odbiorcy zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR: I Sesja do godziny 9.00, II Sesja do godziny 13.00, III Sesja do godziny 15.00. Tylko Sesja I gwarantuje uznanie środkami rachunku odbiorcy.

Uwaga: Przerwy lub zmiana godzin realizacji wszystkich przelewów mogą wynikać z prac technologiczno-serwisowych oraz z innych powodów, o których Bank informuje z wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku www.bsraciborz.pl

Tab.2 PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ

  • Przelewy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  • Bank realizuje przekazy w trybie standardowym oraz pilnym.
  • Standardową datą wykonania przelewu zagranicznego jest data  D+2, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji.
  • Wyjątek stanowią zlecenia płatnicze w EUR kierowane do państw członkowskich, które standardowo wykonywane są z datą D+1(jutro).

 Rodzaj waluty

 Data waluty

 Placówka Banku

 System bankowości elektronicznej EBO

godziny graniczne

Przelew wewnętrzny:

na rachunek w Banku

 D

 w godzinach pracy placówki

Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:

 a) w walucie EUR

D+1

 15.00

 b) inne waluty  D+2  15.00
Przekazy w trybie pilnym (EUR, USD, GBP)  D  12.30