Bankowość internetowa EBO online

System bankowości internetowej EBO online (RWD) to system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej oferowany w ramach usługi bankowości elektronicznej.

 

Korzystanie z usług elektronicznych gwarantuje oszczędność pieniędzy i czasu. Pozwala także na bezpieczny i komfortowy dostęp do własnych rachunków oraz czynności i usług bankowych bez wychodzenia z domu czy firmy.

 

Do obsługi wystarczy przeglądarka internetowa, zatem nie trzeba instalować dedykowanej aplikacji, wystarczy wejść na stronę Banku i przejść proces logowania, aby móc wygodnie korzystać ze swoich produktów bankowych.​

 

EBO zapewnia funkcjonalną i dostosowaną do każdego użytkownika obsługę bankowości z dowolnego urządzenia. Niezależnie czy użytkownik korzysta z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy smartfona, wygląd EBO zostanie przeskalowany dzieki responsywności (RWD) i dostosowany do konkretnego ekranu.

rwd ebo 1 1024x541 1System EBO zbudowany jest z myślą o klientach indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Zakres usług udostępnianych Użytkownikowi Systemu EBO przez Bank obejmuje m.in.:

 1. dokonywanie operacji biernych, w tym w szczególności:
  a) uzyskiwanie ogólnie dostępnych informacji o usługach bankowych,
  b) uzyskiwanie informacji o rachunkach posiadanych w Banku oraz operacjach dostępnych dla tych rachunków,
  c) uzyskiwanie powiadomień SMS o zmianie salda/wolnych środkach na rachunkach,
  d) otrzymywanie zawiadomień (wiadomości, komunikatów) o dokonanych przez Bank zmianach w treści Regulaminu, Taryfy prowizji i opłat lub Instrukcji dla Użytkownika systemu;
 2. dokonywanie operacji aktywnych, w tym w szczególności:
  a) składanie dyspozycji polecenia przelewu z rachunków Posiadacza na inne rachunki bankowe w Banku lub w innych bankach,
  b) tworzenie, zmianę listy kontrahentów, szablonów przelewów,
  c) składanie, zmianę zleceń stałych, zleceń z odroczonym terminem realizacji z rachunków,
  d) odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank zleceń stałych z rachunków,
  e) odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank zleceń płatniczych z odroczonym terminem realizacji z rachunków,
  f) pobieranie potwierdzeń wykonania transakcji,
  g) otwieranie i zarządzanie lokatami terminowymi, z zastrzeżeniem ust.2,
  h) składanie przekazów w obrocie dewizowym,
  i) doładowanie telefonów,
 3. składanie oświadczeń woli i wniosków o wybrane usługi i produkty bankowe,
 4. dokonywanie innych czynności, w tym w szczególności:
  a) pobieranie wyciągów z rachunków,
  b) pobieranie plików udostępnionych przez Bank,
  c) sprawdzenie aktualnego kursu walut,
  d) wysłanie wiadomości z pytaniem do Banku.

Bank może rozszerzyć zakres usług dostępnych w Systemie EBO.

 

Zablokowanie/odblokowanie

W przypadku, gdy Użytkownik Systemu EBO ma podejrzenie, że ktoś może posiadać nieautoryzowany dostęp do jego bankowości internetowej EBO (nie dotyczy aplikacji mobilnej EBO Mobile), powinieneś zablokować możliwość logowania na jego identyfikator/alias użytkownika:

 • w Systemie EBO (ustawienia - mój profil - blokada dostępu),
 • wykorzystując system telefonicznej obsługi IVR pod numerem tel. 32 797 03 33,
 • składając dyspozycję w formie pisemnej lub telefonicznej w placówce Banku.

Użytkownik Systemu EBO może odblokować dostęp do Sytemu EBO:

 • składając dyspozycję w formie pisemnej lub telefonicznej w placówce Banku.

Instrukcja obsługi Systemu EBO online dla klienta instytucjonalnego (korporacyjnego)

Instrukcja obsługi Systemu EBO online dla klienta indywidualnego

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bankowośći internetowej znajdują się w zakładce Bezpieczeństwo.