Płatności krajowe

Godziny realizacji zleceń płatniczych w obrocie krajowym

 Typ przelewu

 Placówka bankowa

System bankowości elektronicznej 

                                  przelew wewnętrzny

na rachunek w Banku (1)

 w godzinach pracy placówki

 16.00

                                     przelew międzybankowy wychodzący
ELIXIR(1) (2) 14.30
15.30
Blue Media (3)  24 godziny (5)
SORBNET(4)                     do godz.14.30
 do godz. 14.30
                          przelew przychodzący
ELIXIR

I sesja do godziny 12.00

II sesja do godziny 16.00

 Blue Media (3)  24 godziny (5)
 SORBNET  do godziny 16.00

(1) Przelewy zlecone po godzinie 16.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższy dniu roboczym.
(2) Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16.00, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.
(3) Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane jeżeli rachunek Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników
(4) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
(5) Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 19.00-21.00.