Płatności zagraniczne

Godziny realizacji zleceń płatności zagranicznych

  • Przelewy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  • Bank realizuje przekazy w trybie standardowym oraz pilnym.
  • Standardową datą wykonania przelewu zagranicznego jest data  D+2, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji.
  • Wyjątek stanowią zlecenia płatnicze w EUR kierowane do państw członkowskich, które standardowo wykonywane są z datą D+1(jutro).

 Rodzaj waluty

 Data waluty

 placówka Banku

 System bankowości elektronicznej

godziny graniczne

przelew wewnętrzny

Na rachunek w Banku

 D

 w godzinach pracy placówki

w godzinach pracy

placówki

 przelew wychodzący
Przekaz w trybie standardowym:

 a) w walucie EUR

 D+1

 15.00

 15.00 

 b) inne waluty  D+2  15.00  15.00
Przekazy w trybie pilnym  D  12.30  12.30