Ubezpieczenia kredytów

Ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu

Bank akceptuje zawarte przez Klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank, dostępnej          TUTAJ
  2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, dostępny             TUTAJ.