PŁACĘ I ODBIERAM - promocja typu cashback

plac ban

Czas trwania Promocji – 01.09.2022 – 31.12.2022 r.

Dla kogo Promocja?
Dla Klienta Indywidualnego (pełnoletniego), który spełni łącznie poniższe warunki:

 • w okresie Promocji złoży wniosek lub zawrze umowę o Kartę Visa z zastrzeżeniem, że nie będzie to karta wydana w miejsce karty utraconej, skradzionej lub zastrzeżonej w okresie trwania Promocji,
 • zarejestruje Kartę wydaną zgodnie z zasadami Promocji na stronie www.mojbank.pl/pio, uzupełniając wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym,
 • podczas rejestracji na stronie www.mojbank.pl/pio, zapozna się z Regulaminem Promocji i zaakceptuje jego postanowienia.

plac wypelnij formularz

Jak działa Promocja?
Uczestnik, który spełni warunki opisane powyżej, za transakcje dokonane Kartą w czasie trwania Promocji, otrzyma Premię Promocyjną w wysokości:

 • 1 PLN (jednego złotego) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną w sklepie stacjonarnym przy użyciu zarejestrowanej w Promocji Karty,
 • 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą w sklepie stacjonarnym, jeśli była ona transakcją mobilną z wykorzystaniem jednego z portfeli mobilnych (Google Pay, Apple Pay, Fitibit Pay, Garmin Pay),
 • 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą, jeśli była ona transakcją internetową.

Maksymalna kwota Premii Promocyjnej, otrzymanej przez Uczestnika w całym okresie trwania Promocji, nie może przekroczyć 100 PLN na jedną zarejestrowaną w Promocji Kartę.

W Promocji nie będą uwzględniane transakcje oraz operacje:

 • u brokerów ubezpieczeniowych (kod MCC 6211),
 • w kasynach oraz zakładach bukmacherskich (kod MCC 7995),
 • w instytucjach finansowych (kod MCC 6012),
 • w formie internetowych przekazów pieniężnych (kod MC 4829),
 • w formie przekazów pieniężnych w instytucjach finansowych (kod MCC 6051),
 • w miejscach, które świadczą profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska, kod MCC 8999),
 • będące zasileniami lub doładowaniami portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych, takich jak przykładowo Revolut, PayPal, SkyCash, ZEN.

Wypłaty Premii Promocyjnej dla transakcji dokonanych od 1.09.2022 r. rozpoczną się po 20.10.2022 r., będą przeprowadzane w trybie dziennym i będą obejmowały transakcje zaksięgowane na rachunku Karty.

Regulami akcji promocyjnej "Płacę i odbieram".