Skip to main content
 • Dobry start 300+

  Dobry start 300+

  Złóż wniosek w naszej Bankowości internetowej EBO !

  Twoje dzieckom uczy się i przysługuje Ci świadczenie na wyprawkę szkolną? Poprzez naszą Bankowość internetową EBO możesz złożyć wniosek o środki z Programu „Dobry Start” (300+). Dzięki czemu pieniądze szybciej trafią na Twój rachunek. A jeśli jeszcze nie masz EBO skontaktuj się z nami!

  Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.

  Przydatne informacje

  Warto wiedzieć

  Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny

  Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania, nie podlega egzekucji

  Dodatkowe informacje na temat świadczenia można otrzymać:

  Dla kogo?

  Program „Dobry Start” (300+) to świadczenie, które przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:

  • do ukończenia 20 roku życia
  • do ukończenia 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych

  Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce
  w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów

  Kto może złożyć wniosek?

  Przed złożeniem Wniosku należy przygotować m.in. następujące dane:
  • imię, nazwisko, PESEL - swoje i dziecka/ dzieci
  • adres szkoły
  • skan/zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko ma wydane)

  Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic:
  • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem
  • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek
  • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem

  Jak złożyć wniosek?

  Po zalogowaniu do Bankowości internetowej EBO należy z menu wybierać pozycję Dobry Start 300+ -> Złóż wniosek