Skip to main content
 • Zastrzeżenie kart i dokumentów
 • Zastrzeżenie kart i dokumentów

  Zastrzeżenie kart i dokumentów

  Zapamiętaj ten numer (+48) 828 828 828

  Utraciłeś kartę płatniczą? A wraz z nią dokument tożsamośći? Nie ryzykuj - dokonaj zastrzeżenia. Zapamiętaj i zapisz ten numer (+48) 828 828 828

  Zgubiłeś dokumenty? A może Ci je skradziono? Nie zwlekaj - przydź do banku i zastrzeż je w systemie Dokumenty Zastrzeżone Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

  Przydatne informacje

  Zastrzeżenie karty płatniczej

  W przypadku zgubienia lub podejrzenia kradzieży karty należy ją zastrzec jak najszybciej:

  • telefonicznie poprzez Infolinii Grupy Banku BPS tel. 86 215 50 50
  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu pod numerem +48 828 828 828
  • osobiście w placówek banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl

  Od momentu zastrzeżenia karty bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu. Oznacza to, że jeśli ktoś dokona kartą zakupów lub wypłaci z niej pieniądze, utracone środki wrócą na konto klienta

  W przypadku utraty karty oraz dokumentu tożsamości, należy je jak najszybciej zastrzec! Dokumenty możesz zastrzec również w banku

  Więcej na stronie zastrzegam.pl

  Jak zastrzec dokument tożsamości?

  Klienci Banku Spółdzielczego w Raciborzu jak i osoby nie będące klientami banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia w banku zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

  Więcej na www.dokumentyzastrzezone.pl

  Można zastrzec:

  • dowód osobisty
  • tymczasowy dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • książeczka wojskowa
  • książeczka marynarska
  • paszport
  • karta stałego pobytu
  • dokument zagraniczny
  • inny dokument (niezdefiniowany)
  • oraz dowód rejestracyjny, karty