Zasady bezpiecznego korzystania z usług EBO

W celu zachowania bezpieczeństwa środków zdeponowanych na rachunku bankowym należy odpowiednio zabezpieczyć komputer oraz stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 PRZED ZALOGOWANIEM DO SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I WYKONANIEM TRANSAKCJI NALEŻY SPRAWDZIĆ:

klodka1   

 1. Czy adres strony serwisu transakcyjnego został wpisany prawidłowo:  
  https://online.bsraciborz.pl
 2. Czy na pasku adresu strony został wyświetlony symbol   przedstawiający  zamkniętą kłódkę, oznaczający nawiązanie szyfrowanego połączenia z Bankiem.
 3. Czy strona jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny https://online.bsraciborz.pl, której właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Raciborzu (poprawność certyfikatu można sprawdzić klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki).
 4. Czy SMS z kodem dotyczy właściwego przelewu oraz czy numer rachunku odbiorcy i rodzaj operacji wyświetlanej w SMS i na stronie www jest zgodny ze złożoną dyspozycją.
 5. W razie wątpliwości czy dane dotyczące certyfikatu są zgodne z poniższymi:
  • wystawiony dla: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, Śląskie PL https://online.bsraciborz.pl
  • ważny: aktualna data 29.04.2022 - 29.04.2023 r.

 ZASADY BEZPIECZNEGO DOSTĘPU I WYKONYWANIA TRANSAKCJI:

wykrzyknik1

 1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprocentowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall).
 2. Zadbaj o bezpieczne połączenie z Internetem - unikaj łączenia z publicznej sieci WiFi.
 3. Uważaj na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa np. rozsyłane przy pomocy poczty elektronicznej.
 4. Korzystaj z aktualnych wersji systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej.
 5. Chroń system pocztowy przed spamem. Wiadomości e-mail to jedna z najpopularniejszych dróg, jaką mogą do systemu pocztowego trafić wirusy i informacje, których celem jest wyłudzenie poufnych danych.
 6. Nie loguj się do systemu bankowości internetowej korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nienależących do Banku.
 7. Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby.
 8. Wpisuj ręcznie dane do zlecenia przelewu np. numery rachunków – unikaj wprowadzenia numerów rachunków stosując metodę kopiuj/wklej.
 9. Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł na komputerze, na którym korzysta się z bankowości internetowej.
 10. Wyloguj się po zakończonej pracy w systemie bankowości internetowej.

 PAMIĘTAJ, ŻE BANK NIGDY NIE PROSI O:

 1. Instalację certyfikatów na komputerach i telefonach komórkowych.
 2. Podanie danych kart płatniczych i kredytowych (numer karty, kod PIN) oraz danych dotyczących Twojego telefonu (numer i model).
 3. Udział w testowaniu nowych funkcjonalności serwisu transakcyjnego.
 4. Wykonanie przelewów testowych ani zwrotu  środków na rachunku innych Klientów.
 5. Śledź na bieżąco informacje zamieszczone na stronie Banku dotyczące zagrożeń w bankowości internetowej, a w razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa transakcji niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

Aktualne ostrzeżenia, komunikaty i poradniki dla Klientów banków znajdują się na stronie Związku Banków Polskich.

 

bezp EBO

 KLIKNIJ I SPRAWDŹ