Skip to main content
 • Karta debetowa Visa payWave

  Karta debetowa Visa payWave

  Wygodna i bezpieczna alternatywa dla gotówki !

  Chcesz za swoje zakupy płacić szybko i wygodnie? Skorzystaj z karty Visa payWave w sklepach stacjonarnych i internetowych. Wypłacaj kartą gotówkę z bankomatu bez stania w kolejce w banku. A jeśli wolisz płatności mobilne wybierz Visa Mobile lub dodaj kartę do cyfrowego portfela.

  Dlaczego warto?

  stały dostęp do środków na rachunku 24 h na dobę
  możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
  płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych
  łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki sieci bezprowizyjnych bankomatów
  możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zbliżeniowej
  płatność mobilna telefonem - możliwość dodania karty do cyfrowego portfela

  Przydatne informacje

  Warto wiedzieć

  Karta zbliżeniowa VISA payWave umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą następujących transakcji:

  • płatności bezgotówkowych w kraju za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta VISA , w tym transakcji zbliżeniowych
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta VISA w kraju
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji płatniczej, w której wydana jest karta VISA, oznaczonych logiem danej organizacji płatniczej w kraju
  • płatności dokonywane na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon
  • transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
  • transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
  • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą (tylko karta VISA)
  • wypłatę gotówki u akceptantów w ramach usługi cash back na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę

  Karta wydawana jest posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

  Posiadacz karty w każdej chwili może wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję zbliżeniową

  Limity karty:

  • maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN – 100 zł
  • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych – 5 000 zł
  • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych) – 10 000 zł

  Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych. Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure:

  • pojedyńcza transakcja internetowa – 100 zł
  • suma transakcji internetowych -400 zł
  • liczba następujących po sobie transakcji internetowych - 5

  Okres ważności karty: 5 lat

  Możliwość płatności mobilnych poprzez dodanie karty do cyfrowego portfela - więcej Płatności mobilne

  Aktywacja karty

  Kartę można aktywować za pośrednictwem portalu kartowego Kartosfera:

  • należy zalogować się do portalu na stronie www.kartosfera.pl. Pierwsze logowanie? Wybierać opcję "Zarejestruj się" i postępować zgodnie z instrukcją
  • w zakładce Moje karty odszukać i zaznaczyć kartę, którą chce się aktywować
  • można określić własny PIN w portalu KartoSFERA lub otrzyma się go osobną przesyłką

  W przypadku wątpliwości można skorzystać z instrukcji:

  Kartę można aktywować także placówce banku

  Karty wznowione oraz duplikaty można również aktywować w bankomacie – wystarczy wykonać dowolną transakcję z użyciem numeru PIN

  W przypadku problemów z aktywowaniem karty kontakt z Infolinią pod numerem telefonu: +48 86 215 50 00, czynną 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

  Zastrzeżenie kart

  W przypadku zgubienia lub podejrzenia kradzieży karty należy ją zastrzec jak najszybciej:

  • telefonicznie poprzez Infolinii Grupy Banku BPS tel. 86 215 50 50,
  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828
  • osobiście w placówek banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl

  Od momentu zastrzeżenia karty bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu. Oznacza to, że jeśli ktoś dokona kartą zakupów lub wypłaci z niej pieniądze, utracone środki wrócą na konto klienta

  W przypadku utraty karty oraz dokumentu tożsamości, należy je jak najszybciej zastrzec! Dokumenty możesz zastrzec również w banku

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30