Kredyt gotówkowy

TANIA I SZYBKA GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL !Kredyt gotwkowy

 

CEL

  • sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych (nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków),
  • sfinansowanie określonych potrzeb konsumpcyjnych, tzw. kredyt celowy np. zakup pojazdu (wymaga udokumentowania),
  • spłata innych kredytów z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

 

KWOTA
Minimalna kwota kredytu 1.000 PLN
Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć 50.000 PLN

 

OKRES KREDYTOWANIA
od 1 miesiąca do 60 miesięcy, przy czym w przypadku kredytów celowych okres kredytowania może wynosić do 96 miesięcy

 

RODZAJ OPROCENTOWANIA
stałe lub zmienne