Skip to main content
 • Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Pieniądze na dowolny cel !

  Jesteś właścicielem domu lub mieszkania, ale nie stać Cię na większe wydatki jak np. remont? A może masz inne ważne plany, które chcesz zrealizować? Skorzystaj z Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego!

  Dlaczego warto ?

  finansowanie dowolnego celu
  długi okres kredytowania - nawet do 15 lat
  wysoka kwota kredytu

  Przydatne informacje

  Cel kredytowania

  Na dowolne cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania

  Kwota kredytu

  Minimalna kwota kredytu 10 000 zł

  Maksymalna kwota kredytu może wynieść nawet do 2 mln zł, jednak nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

  Okres kredytowania

  Od 1 roku do 15 lat

  Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

  Oprocentowanie kredytu i RRSO

   

  Reprezentatywny przykład (na dzień 13.02.2024):

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego w PLN wynosi 10,10 %, przy założeniu: stopa oprocentowania kredytu (oprocentowanie zmienne) 9,24 % w skali roku, całkowita kwota kredytu 140.000 zł, okres obowiązywania umowy 120 miesięcy.  Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 217.543,64 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 77.543,64 zł na który składa się: suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 75.094,64 zł, prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 2.100 zł, koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 349,00 zł (koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki 100,00 zł, odpis hipoteki 30,00 zł), umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności hipoteką lub zabezpieczenia prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Zmienne oprocentowanie kredytu niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego (oprocentowanie okresowo stałe) wynosi: 7,97% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 140.000 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,24 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 3,39 p.p., równa rata miesięczna: 1.646 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 60.054,21 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 57.605,21 zł prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,5% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.100 zł. Koszt ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 349 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 200.054,21 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

   

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30