Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy

  Stwórz swój PRZYTULNY KĄT !

  Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu, ale brakuje Ci środków? Z kredytem mieszkaniowym PRZYTULNY KĄT spełnisz swoje marzenia - kupisz dom, mieszkanie lub działkę budowlaną i zamieszkasz u siebie!

  Dlaczego warto ?

  okres kredytowania aż do 25 lat
  finansowanie do 80% kosztów inwestycji
  decyzyjność na miejscu
  możliwość ubezpieczenia nieruchomości na miejscu w banku
  niska marża
  szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, budowa domu)

  Przydatne informacje

  Cel kredytowania

  Szeroki zakres kredytowania m.in.:

  • zakup działki budowlanej
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • zakup garaży
  • generalny remont i modernizacja nieruchomości
  • refinansowanie kredytu udzielonego przez inny bank, przeznaczonego na cele mieszkaniowe
  Kwota kredytu

  Minimalna kwota kredytu 10.000 PLN

  Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

  • w przypadku kredytu na zakup działki: 50% wartości nieruchomości przyjętej przez bank
  • w przypadku pozostałych celów kredytu: 80% wartości nieruchomości przyjętej przez bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia
  Okres kredytowania

  Od 1 roku do 10 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej

  Od 5 lat do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania

  Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące (w przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu)

  Oprocentowanie kredytu i RRSO

  Przykład reprezentatywny (na dzień 13.02.2024) :

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla Kredytu mieszkaniowego w PLN wynosi 9,12 % przy założeniu: stopa oprocentowania kredytu (oprocentowanie zmienne) 8,50 % w skali roku (WIBOR 3M 5,85 + 2,65% marża), całkowita kwota kredytu 260.000 zł, okres obowiązywania umowy 204 miesiące. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 496.937,67 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 236.937,67 zł na który składa się: suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 232.688,67 zł, prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1,5% tj. zł, 3.900 zł, koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 349 zł (koszt wpisu hipoteki: 200 zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł, koszt wykreślenia hipoteki 100 zł, odpis hipoteki 30 zł), umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności hipoteką lub zabezpieczenia prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Zmienne oprocentowanie kredytu niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Kredytu Hipotecznego Mieszkaniowego (oprocentowanie okresowo stałe) wynosi: 8,10 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 260.000 zł, okres kredytowania: 204 miesiące; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 2,65%, równa rata miesięczna: 2.269 zł, łączna liczba rat: 204. Całkowity koszt kredytu 207.302,15 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 203.053,15 zł prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,5% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.900 zł. Koszt ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 349 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 467.302,15 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30