Kredyt Pro-EKO

EKOLOGICZNIE I EKONOMICZNIE KAŻDEGO DNIA!

 

CELKredyt Pro Eko
Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy związanych z realizacją przedsięwzięć ekologicznych typu:

1. zakup i instalacja:

  • kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, przydomowych wiatraków, wentylacji z odzyskiem ciepła, przydomowych elektrowni wodnych, urządzeń, które korzystają z biomasy,
  • okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
  • materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
  • domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
  • systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
  • innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,

2. wymiana lub wykonanie instalacji c.o., gazowej lub elektrycznej, demontaż starych urządzeń, wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej;

3. zakup towarów i urządzeń ekologicznych (np. ekoarmatury, energooszczędny sprzęt AGD tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki,

lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++);

4. zakup rowerów i innego sprzętu sportowego;

5. instalacja urządzeń ekologicznych;

6. realizacja innych celów uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne.

 

KWOTA
Minimalna kwota kredytu 1.000 PLN

 

OKRES KREDYTOWANIA

maksymalnie do 120 miesięcy

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH
minimum 10% wartości kredytowanej inwestycji proekologicznej

 

OPROCENTOWANIE
zmienne, zgodnie z Tabelą oprocentowania