Kredyt w ROR

CELKredyt w ROR
Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

 

KREDYTOBIORCA
Osoba fizyczna posiadająca rachunek ROR w Banku

 

KWOTA
Minimalna kwota kredytu 1.000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu w ROR uzależniona od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy, określana jest w następujący sposób:

  • po 3 miesiącach posiadania rachunku – 1-krotność średnich miesięcznych wpływów,
  • po 6 miesiącach posiadania rachunku – 3-krotność średnich miesięcznych wpływów,
  • po 12 miesiącach posiadania rachunku – 5-krotność średnich miesięcznych wpływów.

Maksymalna kwota kredytu w ROR nie może przekroczyć 50.000 PLN

 

OKRES KREDYTOWANIA
Kredyt w ROR może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy kredytu lub aneksu, jeśli nie ustanowiono dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu.

 

RODZAJ OPROCENTOWANIA
zmienne

 

Warunkiem ubiegania się o Kredyt w ROR jest:

  • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej,
  • regularne przekazywanie stałych miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek ROR,
  • niewystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni kalendarzowych.