Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku w żadnym banku czy SKOK.PRP

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy to:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł wydanie karty płatniczej Visa payWave,
  • 5 bezpłatnych w miesiącu krajowych transakcji płatniczych - przelewów, wliczając w to zlecenia stałe,
  • 5 bezpłatnych przelewów SEPA do banków zagranicznych,
  • bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
  • 5 bezpłatnych wypłat i wpłat w miesiącu z bankomatów i wpłatomatów obcego dostawcy w kraju,
  • możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów EOG.

 

Usługi płatne:

  •  krajowe transakcje płatnicze po przekroczeniu limitu 5 operacji miesięcznie,
  •  każda kolejna powyżej 5 w miesiącu wpłata i wypłata z bankomatów i wpłatomatów obcego dostawcy w kraju,

 

Otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego wymaga złożenia przez Klienta w placówce Banku pisemnego: