Skip to main content
 • Gwarancje i poręczenia AGRO

  Gwarancje i poręczenia AGRO

  Pewana pozycja w przetargach i negocjacjach z partnerami !

  Gwarancja jest jednostronnym zobowiązaniem banku do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdyby klient banku nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.

  Gwarancja zapewnia

  zabezpieczenie płatności
  eliminacja potrzeby angażowania środków własnych w zabezpieczenie transakcji
  elastyczność i różnorodność - wiele rodzajów gwarancji zabezpieczających interesy partnerów umów,

  Przydatne informacje

  Rodzaje gwarancji

  Zależnie od przedmiotu umowy lub kontraktu zawartego między kontrahentami handlowymi, bank może udzielać, w szczególności następujących rodzajów gwarancji:

  • gwarancja bankowa wadialna (przetargowa)
  • gwarancja bankowa zwrotu zaliczki
  • gwarancja bankowa należytego wykonania umowy
  • gwarancja bankowa terminowej zapłaty
  • gwarancja bankowa zapłaty długu celnego - zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • gwarancja bankowa potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
  • gwarancja przetargowa,
  • obrego wykonania kontraktu
  • zapłaty należności

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30