Skip to main content
 • Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  Klimat zrozumienia i wsparcia  sprzyja owocnej współpracy !

  Potrzebujesz środków finansowych na rozwój swojego gospodarstwa? Nabycie maszyn i urządzeń wymaga często wysokich nakładów finansowych? Nasz kredyt inwestycyjny pomógł zmodernizować niejedno gospodarstwo rolne.

  Dlaczego warto ?

  warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
  karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy
  elastyczne formy zabezpieczeń

  Przydatne informacje

  Cel kredytowania

  Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na:

  • zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego,
  • na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  Bank udziela kredytów:

  • inwestycyjnych na sfinansowanie zakup środków trwałych zgodnie z profilem prowadzonej działalności rolniczej,
  • pomostowych na finansowanie projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

  Kredyt udzielany jest w PLN

  Kredyt inwestycyjny wymaga udokumentowania celowości wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem poprzez przedłożenie w Banku dokumentów takich jak:

  • rachunki, faktury, akty notarialne, zapłacone faktury, umowy kupna,
  • inne dokumenty uzgodnione z Bankiem w terminie i w zakresie określonym w umowie kredytowej.
  Kwota kredytu

  Możliwość sfinansowania inwestycji w kwocie 80% wartości netto nakładów inwestycyjnych, w przypadku podmiotów będących płatnikiem podatku VAT

  Okres kredytowania

  Do 15 lat

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30