Skip to main content
 • Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy

  Zaspokojenie bieżących potrzeb gospodarstwa !

  Chcesz sfinansować bieżące potrzeby w swoim gospodarstwie? Skorzystaj z kredytu obrotowego!

  Dlaczego warto?

  dobry sposób na utrzymanie płynności finansowej
  harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
  indywidualnie ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu

  Przydatne informacje

  Cel kredytowania

  Zakup środków do produkcji rolnej (zakup nawozów, zakup materiału siewnego, środków ochrony roślin) lub sfinansowanie innych bieżących potrzeb

  Możliwość ubezpieczenia upraw - dopłata do składki z budżetu państwa nawet do 65%. Bank jest Agentem Generali

  • Główne zalety ubezpieczenia:
   • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
   • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
   • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
   • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
   • brak stosowania udziałów własnych
   • stała suma ubezpieczenia
   • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
   • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
   • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
   • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro
  •  Zakres ubezpieczenia pozwala chronić uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:
   • ujemne skutki przezimowania
   • przymrozki wiosenne
   • grad
   • deszcz nawalny i huragan
   • susza
  • Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.
  Kwota kredytu

  Maksymalna kwota kredytu wynosi 3 500 zł na hektar użytkowanych udokumentowanych gruntów (podstawę wyliczenia wysokości kredytu stanowi nakaz płatniczy, umowy dzierżawy lub inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania gruntami)

  Okres kredytowania

  Do 12 miesięcy

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30