Skip to main content
 • Rachunek VAT

  Rachunek VAT

  Gdy Twoje gospodarstwo korzysta ze Split Payment !

  Rolniku jesteś płatnikiem podatku VAT? Jeśli tak Twoje gospodarstwo podlega Mechanizmowi Podzielonej Płatności (Split Payment) w niektórych transakcjach. To mechanizm polegający na rozdzieleniu kwoty netto i VAT z faktury i przekazywaniu ich na odrębne rachunki.

  Dlaczego warto?

  otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych
  bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
  bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do obowiązującej umowy

  Przydatne informacje

  Warto wiedzieć

  Rolnik, który jest płatnikiem podatku VAT ma obowiażek poinformowania banku o tym fakcie w momencie otwierania rachunku rozliczeniowego w PLN

  Obowiązuje jeden rachunek VAT do wszystkich rachunków firmy, przy czym na wniosek firmy bank może otworzyć kolejne rachunki VAT

  Na rachunek VAT wpływa VAT za faktury opłacone w Mechanizmie Podzielonej Płatności (Split Payment)

  Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane następująco:

  • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców klienta
  • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
  • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego
  • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego
  Przelewy w ramach Split Payment

  Jak można zrealizować przelewy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatnośći (Split Payment)?

  Przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT

  Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)

  Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30