Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

11-06-2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. Bank ma obowiązek zweryfikować czy PESEL Klienta jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach Bank będzie weryfikował numer PESEL Klienta?

  1. Przed zawarciem każdej Umowy o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy, kredyt gotówkowy, kredyt w rachunku ROR (limit), kredyt hipoteczny,kartę kredytową. Ponad to, przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie kredytu Klienta.
  1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w placówce Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit. Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli Klient spełni jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczy limit wypłat i będzie miał zastrzeżony numer PESEL,  nie zrealizuje dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej placówce naszego Banku. Dodatkowo zablokowane zostaną wypłaty gotówkowe  na kolejne 12 godzin, na wszystkich rachunkach Klienta.

Można zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

  • na stronie www.gov.pl,
  • w aplikacji mObywatel,
  • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.