Skip to main content
 • Bankowość internetowa EBO online

  Bankowość internetowa EBO online

  Nowoczesna bankowość w Twoim gospodarstwie !

  Chcesz zarządzać finansami swojego gospodarstwa z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę każdego dnia tygodnia? System bankowości internetowej EBO online (RWD) umożliwi Ci samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet. System EBO oferowany jest w ramach usługi bankowości elektronicznej.

  Dlaczego warto ?

  dostęp do rachunków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  komfort i oszczędność czasu
  dostęp do EBO dla posiadacza rachunku lub upoważnionych przez niego osób
  możliwość ustalania wysokości limitów transakcyjnych
  bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
  aplikacja mobilna EBO Mobile PRO

  Przydatne informacje

  Warto wiedzieć

  System EBO zapewnia funkcjonalną i dostosowaną do każdego użytkownika obsługę bankowości z dowolnego urządzenia. Niezależnie czy użytkownik korzysta z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy smartfona, wygląd EBO zostanie przeskalowany dzieki responsywności (RWD) i dostosowany do konkretnego ekranu

  Z Systemu EBO mogą korzystać posiadacze rachunków oraz osoby przez nich upoważnione

  Wszyscy klienci banku posiadający smartfon z dostępem do Internetu mogą korzystać z aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO

  Zakres usług w EBO

  Zakres usług udostępnianych Użytkownikowi Systemu EBO przez bank obejmuje m.in.:

  • dokonywanie operacji biernych, w tym w szczególności:
   • uzyskiwanie ogólnie dostępnych informacji o usługach bankowych
   • uzyskiwanie informacji o rachunkach posiadanych w banku oraz operacjach dostępnych dla tych rachunków
   • uzyskiwanie powiadomień SMS o zmianie salda/wolnych środkach na rachunkach
   • d) otrzymywanie zawiadomień (wiadomości, komunikatów) o dokonanych przez bank zmianach w treści Regulaminu, Taryfy prowizji i opłat lub Instrukcji dla Użytkownika systemu
  • dokonywanie operacji aktywnych, w tym w szczególności:
   • składanie dyspozycji polecenia przelewu z rachunków posiadacza na inne rachunki bankowe w banku lub w innych bankach
   • tworzenie, zmianę listy kontrahentów, szablonów przelewów
   • składanie, zmianę zleceń stałych, zleceń z odroczonym terminem realizacji z rachunków
   • odwoływanie niewykonanych jeszcze przez bank zleceń stałych z rachunków
   • odwoływanie niewykonanych jeszcze przez bank zleceń płatniczych z odroczonym terminem realizacji z rachunków
   • pobieranie potwierdzeń wykonania transakcji
   • otwieranie i zarządzanie lokatami terminowymi, z zastrzeżeniem ust.2
   • składanie przekazów w obrocie dewizowym,
   • doładowanie telefonów,
  • składanie oświadczeń woli i wniosków o wybrane usługi i produkty bankowe
  • dokonywanie innych czynności, w tym w szczególności:
   • pobieranie wyciągów z rachunków
   • pobieranie plików udostępnionych przez bank
   • sprawdzenie aktualnego kursu walut
   • wysłanie wiadomości z pytaniem do banku

  Bank może rozszerzyć zakres usług dostępnych w Systemie EBO

  Bezpieczeństwo/Zablokowanie EBO

  Jeżeli użytkownik Systemu EBO ma podejrzenie, że ktoś może posiadać nieautoryzowany dostęp do jego Bankowości elektronicznej EBO powinien niezwłocznie zablokować dostęp do rachunku.

  Usługa IVR

  Dzięki usłudze IVR można telefonicznie:

  • zmienić hasło do Systemu EBO
  • zablokować dostęp do Systemu EBO
  • odblokować dostęp do Systemu EBO

  Korzystanie z usługi IVR musi być poprzedzone aktywowaniem usługi i ustaleniem Telekodu w Systemie EBO (Instrukcja aktywacji Usługi IVR)

  Usługa IVR działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

  Jak korzystać z Usługi IVR ?

  • Zadzwoń pod nr 32 797 03 33
  • Wprowadź swój identyfikator z Systemu EBO i zakończ znakiem „ # ”
  • Wprowadź Telekod (ustawiony w Systemie EBO podczas aktywacji usługi IVR) i zakończ znakiem „ # ”
  • Postępuj wg poleceń automatu
   1 – ustaw hasło lub odblokuj identyfikator (EBO)
   2 – zablokuj dostęp do kanału www (EBO)
   9 – połączenie z Bankiem
   0 - wyjście

  Jak zablokować hasło poprzez usługę IVR?

  • Zadzwoń pod numer 32 797 03 33
  • Po usłyszeniu słów „Witamy w systemie telefonicznym banku”, na klawiaturze wprowadź identyfikator logowania do Systemu EBO i zatwierdź przyciskiem „#”
  • Wprowadź swój Telekod i zatwierdź go przyciskiem „#”
  • Wybierz na klawiaturze przycisk 2 „Zablokuj dostęp do kanału www (EBO)”
  • Potwierdź dyspozycję przyciskiem 1
  • Identyfikator został zblokowany

  Jak odblokować hasło poprzez usługę IVR? *

  • Zadzwoń pod numer 32 797 03 33
  • Po usłyszeniu słów „Witamy w systemie telefonicznym banku”, na klawiaturze wprowadź identyfikator logowania do Systemu EBO i zatwierdź przyciskiem „#”
  • Wprowadź swój Telekod i zatwierdź go przyciskiem „#”
  • Wybierz na klawiaturze przycisk 1 „Ustawienie hasła lub odblokowanie identyfikatora”
  • Ustal hasło tymczasowe (8-20 cyfr)
  • W ciągu 10 min. zaloguj się do Systemu EBO używając hasła tymczasowego
  • Po zalogowaniu do Systemu EBO ustaw nowe hasło i potwierdź zmianę

  Ważne informacje dodatkowe:

  • Usługa jest całkowicie bezpłatna dla użytkowników Systemu EBO w Banku Spółdzielczym w Raciborzu – jedyny koszt jaki Państwo ponoszą to koszt połączenia, taki jak na numery stacjonarne wg taryfy Państwa operatora telekomunikacyjnego
  • Usługa jest dostępna w trybie 365 dni w roku 24 godziny na dobę
  • Należy dochować wszelkiej staranności w przechowywaniu własnego Telekodu poprzez uniemożliwienie dostępu do niego osobom nieupoważnionym

   

  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  tel: 32 415 37 60, 32 415 20 89, 32 415 27 63 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Krzanowicach tel. 32 410 84 74, 32 410 80 08 Czynne: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

  Oddział w Kuźni Raciborskiej tel. 32 419 14 48, 32 419 12 53 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Pietrowicach Wielkich tel. 32 419 80 19, 32 419 84 64 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Oddział w Kietrzu tel. 77 471 19 15, 77 485 44 47 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

  Punkt Obsługi Klienta w Rudach tel. 32 410 30 19 Czynne: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30