Skip to main content

Historia Banku

Bank Ludowy w Raciborzu został założony w lutym 1900 r. i był wówczas najważniejszą polską organizacją na terenach niemieckich w tym regionie. Od początku swojego istnienia, oprócz działalności bankowej, bank udzielał wszechstronnej pomocy polskiej ludności. Wypracowywane przez bank środki były przeznaczane na szeroko pojętą działalność społeczno – wychowawczą. Działacze Banku Ludowego brali bardzo aktywny udział w ruchu polskich organizacji na terenie Raciborza. W lipcu 1939 r. dokonana została likwidacja banku przez Gestapo. Bank został reaktywowany w październiku 1946 r. przez byłych działaczy Związku Polaków w Niemczech i  innych polskich organizacji. Bank w swojej bogatej historii przechodził różne przeobrażenia związane z kolejnymi reformami bankowymi, ale wszystkie trudności przezwyciężał, umacniał się i rozwijał ciągle służąc lokalnej społeczności. Przełomowe dla sektora bankowości spółdzielczej były lata dziewięćdziesiąte. Kolejna reforma bankowa i ustrojowa stworzyła dla banków spółdzielczych zarówno możliwości rozwoju jak i zagrożenia. Był to bardzo trudny okres transformacji gospodarczej. Wiele banków w tym okresie upadło. Bank Spółdzielczy w Raciborzu z sukcesem wykorzystał stworzoną szansę. Ważnym dla banku był rok 1998, kiedy to w wyniku podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w Kietrzu, Krzanowicach, Kuźni Raciborskiej, Pietrowicach Wielkich i Raciborzu, doszło do połączenia się tych banków w jeden spółdzielczy organizm z określeniem Banku Spółdzielczego w Raciborzu jako banku przejmującego. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy w Raciborzu wraz z połączonymi sąsiednimi bankami stworzył nową jakościowo jednostkę bankową, która spełniała wtedy docelowe wymogi kapitałowe określone dla banków spółdzielczych w wysokości 1 mln EURO. Na bazie przyłączonych banków funkcjonują obecnie Oddziały BS w Raciborzu. Wszystkie Oddziały to uniwersalne placówki bankowe oferujące pełną obsługę klientów - osób fizycznych, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu 2 lutego 2000 r. w średniowiecznych wnętrzach raciborskiego muzeum odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia Banku Spółdzielczego w Raciborzu. Uroczystości zgromadziły ponad 200 gości: spółdzielców, pracowników, klientów, władze samorządowe, parlamentarzystów, reprezentantów instytucji współpracujących oraz banków spółdzielczych. Jubileusz był okazją do refleksji i wspomnień, a także uhonorowania osób, które kształtowały dorobek i wizerunek banku, które tworzyły jego historię i pracują na jego rzecz obecnie.

28 września 2005 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowej siedziby Centrali Banku Spółdzielczego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 3 połączone z obchodami jubileuszu 105-lecia powstania banku. Nowa lokalizacja Centrali pozwoliła na poprawienie warunków obsługi klientów, poszerzenie dotychczasowej oferty między innymi udostępnienie skrytek sejfowych pozwalających na bezpieczne przechowywanie przez klientów cennych rzeczy, a także pozwoliła na uzyskanie dużej liczby własnych miejsc parkingowych, co jest jednym z ważnych oczekiwań klientów. W obiekcie przy ul Klasztornej mieści się oprócz Centrali Oddział operacyjny banku.