WŁADZE BANKU

  • Jolanta Wojtanowicz - Przewodnicząca
  • Marian Koczwara - Zastępca Przewodniczącego
  • Barbara Setkowicz - Sekretarz
  • Gabriela Kowalczyk - Członek
  • Czesław Świętanowski - Członek
  • Edeltrauda Marcinek - Członek
  • Rajmund Wieder - Członek
  • Elżbieta Ceglarek - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Bezymska - Wiceprezes Zarządu
  • Monika Holauer - Wiceprezes Zarządu